Eurofond: Ročište odloženo za 16. februar

Rasprava u parnici kojom 70 nesaglasnih akcionara Zatvorenog investicionog fonda Eurofond tuže taj fond i Društvo za upravljanje Euroinvest odložena je za 16. februar.

Vještaku fmansijske struke Hamidu Šaboviću sud je naložio da do tada utvrdi promjene na imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i novčanim sredstvima koje je fond posjedovao na dan pokretanja parnice u odnosu na sadašnje stanje.

Advokat tuženih Milan Vujošević na ročištu krajem decembra se protivio tom predlogu, ističući “da tu ima elemenata koji se tiču poslovne tajne“.

Nesaglasni akcionari ZIF Eurofonda pokušavaju već godinu da se pred Privrednim sudom izbore za prethodno ozakonjeno pravo na isplatu vlasničkog uloga.

Oni vlasnički ulog traže u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, i to po prosječnoj neto vrijednosti akcija, koju tuženi ne želi da isplati. Tužioci su se na nedavno održanom ročištu saglasili sa nalazom vještaka da ta cijena iznosi 14,06 centi po akciji, što je sudija Faruk Mušović zapisnički konstatovao.

Razlika između iznosa koji traže tužioci i stvarne tržišne cijene iznosi 1.852.592 eura, i to samo u odnosu na 69 tužilaca koji nijesu povukli tužbu. Tuženi su spremni nesaglasnim akcionarima da plate samo tržišnu cijenu akcija od 2,2 centa po akciji.

Eurofond ima više od 15.000 akcionara.

Vijesti

Check Also

Potpisan protokol o izmjeni Zakona o fiskalizaciji: Advokati na poslu od ponedjeljka

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović potpisao je protokol o saradnji za izmjenu Zakona o fiskalizacijisa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *