Bankar.me intervju – Aleksa Lukić, Erste banka: Klijente će privlačiti kvalitet više nego cijena

Glavni izvršni direktor Erste banke Aleksa Lukić kaže da uprkos izraženoj cjenovnoj konkurencij među bankama, očekuje da u budućnosti takav vid „borbe“ za klijente bar djelimično uzmakne  pred kvalitetom podrške koju zaposleni u banci pružaju klijentima. On je za portal Bankar.me rekao da će necjenovni aspekt u budućnosti dobijati na značaju.

“A to znači da će biti sve važnija primjena inovativnih rješenja i prihvatanje trenda digitalizacije, koji donose novi kvalitet klijentu i ruše prostorne i vremenske barijere između banke i klijenata”, kazao je Lukić.

Bankar.me: Kako ste zadovoljni proteklom poslovnom godinom, sa kakvim rezultatima ulazite u 2017?

Lukić: Godina 2016. je za Erste banku bila veoma dinamična i intenzivna, a takođe i izuzetno uspješna. Zajednički efekat prodajnih aktivnosti, visokog kvaliteta u upravljanju rizicima i sniženja odnosa troškova i prihoda, jeste i dobar rezultat koji očekujemo za 2016. godinu. Kada je kvalitet aktive u pitanju, zadržali smo stopu takozvanih loših kredita na veoma niskom nivou, naročito imajući u vidu prosjek na tržištu. Ovaj pokazatelj je, tradicionalno, u Erste banci najniži ili među najnižima na tržištu. Ostvarili smo rast u ključnim pokazateljima poslovanja i rast u ukupnom broju klijenata. Nivo depozita je na stabilnom nivou što je znak snažnog povjerenja klijenata.

U ovoj godini smo napravili snažan iskorak u ponudi klijentima. Ponudili smo vjerovatno najpovoljnije kreditne uslove za stambene i kredite za refinansiranje na tržištu, uveli niz dodatnih povoljnosti i relaksaciju klijenata kada su u pitanju sredstva obezbjeđenja. Ovakav potez je naš odgovor na povjerenje koje nam klijenti ukazuju, a moguć je zahvaljujući kvalitetnom poslovanju i optimizovanju cijene izvora sredstava.

Reakcija tržišta je bila odlična, klijenti su prepoznali kvalitet ponude i žele da postojeća zaduženja u drugim finansijskim institucijama refinansiraju kod Erste banke pod povoljnijim uslovima.

Kvalitet ostvarenih rezultata potvrđuje ispravnost strategije koju sprovodimo, a u čijem središtu su potrebe i kapacitete klijenata. Stvaranje trajnih veza sa klijentima vidimo kao pravi put ka poziciji vodeće banke u Crnoj Gori.

Bankar.me: Prema analizama i prognozama Vaše banke, kako će se u narednoj godini kretati kamatne stope na kredite i koji će krediti biti najtraženiji?

Lukić: Trend snižavanja kamatnih stopa prisutan je već nekoliko godina, a svoj vrhunac je imao upravo u ovoj godini. Cjenovna konkurencija jeste obilježila 2016, imali smo snižavanje kamatnih stopa i za do dva procentna poena na dugoročnim kreditima, na šta je i tržište odreagovalo pozitivno. Efekat snižavanja kamatnih stopa će se osjetiti i u 2017. godini. Ako govorimo o segmentu stanovništva, najtraženiji su krediti za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, nenamjenski gotovinski i stambeni krediti. Ne očekujem da se ova struktura bitno promijeni u 2017.

Bankar.me: Da li ima prostora za povećanje kamata na depozite?

Lukić: Trenutno ne vidim prostor za rast kamatnih stopa na depozite u 2017. To ne znači da pojedine banke, koje bi mogle imati poteškoća u pribavljanju sredstava, neće posegnuti za podizanjem kamatnih stopa na depozite u cilju njihovog snažnijeg privlačenja. Ne treba zaboraviti da je upravo trend smanjivanja pasivnih kamatnih stopa bio jedan od faktora koji su omogućili snažnije smanjivanje kamatnih stopa na kredite.

Bankar.me: Kako ocjenjujete stanje u bankarskom sektoru i koji su to izazovi kojima bi se trebalo posvetiti naredne godine?

Lukić: U bankarskom sektoru stanje je relativno stabilno, banke su generalno likvidne i dobro kapitalizovane. Među izazovima je i dalje visok nivo NPL-a (loših kredita), a pitanje je u kojoj je mjeri on pokriven rezervama. Obzirom da se u narednoj godini ide ka primjeni novih računovodstvenih standarda (IFRS9), pojedine banke bi mogle biti pred izazovom da obezbijede neophodan nivo pokrivenosti NPL-a.

Bankar.me: Da li se teško izboriti za klijente s obzirom na broj banaka koje posluju u Crnoj Gori?

Lukić: U Crnoj Gori je broj banaka iznad optimuma ako pogledamo kapacitet tržišta, a vrlo je moguće da se u skoroj budućnosti dese neke promjene. Na drugoj strani, to klijentima daje širi izbor i u mogućnosti su da dobiju konkurentne uslove. Iako je izražena cjenovna konkurencija među bankama, očekujem da u budućnosti takav vid „borbe“ za klijente bar djelimično uzmakne  pred kvalitetom podrške koju vaši zaposleni pružaju klijentima. Necjenovni aspekt će u budućnosti dobijati na značaju, a to znači da će biti sve važnija primjena inovativnih rješenja i prihvatanje trenda digitalizacije, koji donose novi kvalitet klijentu i ruše prostorne i vremenske barijere između banke i klijenata.

Bankar.me: Kako ocjenjujete makroekonomsku situaciju u Crnoj Gori i kako će ona uticati na poslovanje banaka?

Crnogorski ekonomski sistem je mali i otvoren, visoko zavisan od stranih investicija, osjetljiv na eksterne udare i sa prisutnim unutrašnjim neravnotežama. Ukoliko se ostvare ciljevi konsolidacionih mjera koje su najavljene, ključni parametri bi se mogli vratiti u okvire mastrihtskih kriterijuma. Izuzetno je važno, međutim, konstantno podsticati investicije i razvoj malog i srednjeg sektora, od čije snage zavisi i snaga i agilnost ekonomije.

Bankar.me: Ocjena EK u izvještaju o napretku Crne Gore je da je kreditna aktivnost i dalje niska, a da je i dalje visok nivo nenaplativih kredita. Vidite li mogućnost za povećanje kreditiranja privrede?

Lukić: Generalno gledajući, napravljeni su pomaci u pogledu nenaplativih kredita na nivou sistema. Kreditna aktivnost u segmentu pravnih lica, ipak, nije stvar koja zavisi samo od bankarskog sektora. Banke danas imaju potencijal da finansiraju sve kvalitetne projekte i bonitetne klijente u Crnoj Gori. Sama struktura ekonomije, razvijenost pojedinih privrednih grana, ali i bonitet klijenata i kvalitet njihovog finansijskog izvještavanja igraju takođe važnu ulogu. Jedno od polja gdje je napredak potreban i moguć jeste kvalitet i pouzdanost finansijskog izvještavanja. Privredna društva bi trebalo da prepoznaju važnost kvalitetnog finansijskog izvještavanja, jer im otvara put lakšem, bržem i jeftinijem pristupu bankarskim sredstvima.

Autor: Lana Strugar

Check Also

Sekulić: Treći paket zadovoljiće potrebe privrede

U završnoj smo fazi izrade trećeg paketa mjera i ubrzo možemo očekivati njegovo usvajanje, istakla …

One comment

  1. Sjajno za izjaviti, ali koja to banka u CG nudi kvalitet? I to sigurno nisu kreditit sa varijabilnom kamatnom stopom koji su ponudjeni prethodne godine, koliko god bili povoljniji od CHF kredita, koje su obicno svapovali kako bi se otislo od banke koja je okrenula ledja svojim klijentima…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *