Bankar.me intervju – Kristof Šoen, Addiko bank: Poželjna je konsolidacija banaka

Konkurencija među inostranim bankama za pridobijanje dobrih korporativnih klijenata će dovesti do daljeg pritiska na snižavanje kamata u ovom segmentu, kazao je u Intervjuu za Bankar.me glavni izvršni direktor Addiko banke Kristof Šoen, napominjući da nedovoljna obezbijeđenost potrošačkih kredita sa sobom nosi najviše rizika za banke, zbog čega su oni i skuplji.

On je rekao da se barem dio problema visine kamatnih stopa ogleda u činjenici da na ovako malom tržištu postoji veliki broj banaka.

“S obzirom na to, neki vid konsolidacije bio bi poželjan, a prve naznake za ovakav razvoj su već prisutne. Određeni broj banaka svakako su potrebne za održavanje zdrave konkurencije, ali previše banaka može imati suprotan učinak”, kazao je Šoen.

Bankar.me: Kako Adiko banka završava ovu poslovnu godinu, sa kojim rezltatima?

Šoen: Mi smo više nego zadovoljni našim rezultatima u 2016. Značajno smo nadmašili poslovne ciljeve u svim segmentima, uspješno izvršili redukovanje troškova i predstavili novi Addiko brend. Klijenti imaju sve veće povjerenje u nas, što postaje vidljivo kroz rast depozita koji smo zabilježili ove godine. Ipak, naš cilj za sljedeću godinu nije samo nastaviti ovaj trend na strani novih plasmana, već i da uspješno upravljamo problematičnim portfeljom kredita koji su u kašnjenju s otplatom. Stoga smo odlučili da dodatno povećamo koeficijent pokrivenosti rizika, koji s jedne strane ima negativan uticaj na bilans uspjeha u 2016. godini, ali dugoročno će nam pomoći da dodatno smanjimo obim nekvalitetne aktive i povećamo našu fleksibilnost u narednim godinama. Vjerujem da smo na dobrom putu i dobro pripremljeni da odgovorimo na sve izazove s kojima se bankarska industrija suočava ovih dana.

Bankar.me: Da li je Adiko banka izvršila konverziju svih kredita u švajcarskim francima u eure, što je bila obavezna prema Zakonu?

Šoen: Banka je u potpunosti postupila u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure, izvršila konverziju i ponovni obračun kredita, te time ispoštovala sve obaveze i navedeni rok za dostavljanje ponude klijentima. Od ukupno 107 klijenata koje pomenuti zakon tangira, većina njih je prihvatila ponudu i potpisala Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Bankar.me: Koliko je cijeli slučaj u vezi sa kreditima u švajcarcima i to što je država morala da se umiješa u njegovo rješavanje uticalo na vaše poslovanje i na to da zadržite klijente, posebno kad na tržištu posluje 15 banaka?

Šoen: Uticaj koji dolazi od zakonodavstva i novih izmjena zakona u vezi konverzije kredita u švajcarskim francima, koje su uvedene ove godine, bio je značajan ali nije previše uticao na naše svakodnevno poslovanje i broj klijenata. Kao što sam već spomenuo, naši poslovni rezultati su vrlo dobri ove godine, povećali smo broj klijenata i naš kreditni portfelj. CHF tema je sada više pravne priprode nego ekonomske.

Bankar.me: Prema analizama Vaše banke, kako će se u narednoj godini kretati kamatne stope na kredite i koji će krediti biti najtraženiji?

Šoen: Ne postoji opšti odgovor na to pitanje, jer bez obzira na to što banke posluju na istom tržištu, one ipak rade pod vrlo specifičnim i individualnim preduslovima. Konkurencija među inostranim bankama za pridobijanje dobrih korporativnih klijenata će dovesti do daljeg pritiska na snižavanje kamata u ovom segmentu. S druge strane, u oblasti poslovanja sa stanovništvom nivo dugoročnih stambenih i hipotekarnih kredita je već na zadovoljavajućem nivou s kamatnim stopama oko četiri odosto godišnje. Nedovoljna obezbijeđenost potrošačkih kredita sa sobom nosi najviše rizika za banke, zbog čega su oni i skuplji. Ne vidim bitnije promjene ovdje u doglednoj budućnosti. Mi vjerujemo da će dobar servis klijentima postati sve više od važnosti u sljedećih nekoliko godina, a time visina kamata sama po sebi neće biti odlučujući faktor za kupce prilikom odabira svog bankarskog partnera. Brzina i dostupnost bankarskih usluga je to što će napraviti bitnu razliku, pa će one banke koje imaju sposobnost da unaprijede svoje procese, isporuče brzinu i efikasnost, pronađu odgovarajući balans između fizičke prisutnosti i digitalne ponude biti najuspješnije u budućnosti.

Bankar.me: Da li ima prostora za povećanje kamata na depozite?

Šoen: Ne mislim da će doći do opšteg porasta u bliskoj budućnosti. Većina uspješnih banaka se već danas bori sa visokom likvidnošću, odnosno, imaju visok nivo depozita u ograničenim investiconim uslovima na tržištu, pa samim tim one neće povećavati kamate u skorijoj budućnosti. Druge banke, kojima je potrebno više depozita da bi ostvarile rast i povećale plasmane, ne mogu više priuštiti dalje povećanje kamata na depozite zbog stanja konkurentnosti na kreditnom tržištu. Kada ste spremni platiti tri odsto na depozite da biste odobrili stambeni kredit za 3,99 odsto, marža koju biste ostvarili nije odovoljna da pokrije rizike i troškove koje to sa sobom povlači. Ipak, ja bih preporučio klijentima da uporede cijene na tržištu i odluče na osnovu procjene rizika/povrata gdje deponovati svoj novac.

Bankar.me: Kako ocjenjujete stanje u bankarskom sektoru i koji su to izazovi kojima bi se trebalo posvetiti naredne godine?

Šoen: Moramo priznati da se barem dio problema visine kamatnih stopa ogleda u činjenici da na ovako malom tržištu postoji veliki broj banaka. S obzirom na to, neki vid konsolidacije bi bio poželjan, a prve naznake za ovakav razvoj su već prisutne. Određeni broj banaka svakako su potrebne za održavanje zdrave konkurencije, ali previše banaka može imati suprotan učinak. To znači da postoji isto toliko IT sistema, preklapanje poslovne mreže, veliki broj zaposlenih u poslovima podrške i sl, a sve to predstavlja ogrome troškove, koji na kraju moraju biti pokriveni kroz cijene usluga i proizvoda koje klijenti plaćaju banci. Od najveće važnosti je dalje smanjenje nivoa loših kredita u bankarskom sektoru, što će pozitivno uticat na budući ekonomski razvoj, kako u poslovnom, tako i u privatnom sektoru.

Bankar.me: Kako ocjenjujete makroekonomsku situaciju u Crnoj Gori i kako će ona uticati na poslovanje banaka?

Šoen: Crna Gora je dobar izbor kao investiciona destinacija i ima da ponudi nešto što druge zemlje nemaju. Ona nastavlja da ubrzano napreduje u procesu pristupanja EU i NATO, što vjerujem da će obezbijediti dugoročnu stabilnost i bezbijednost i donijeti niz ekonomskih benefita, uz pozitivan uticaj na poslovnu klimu. Naravno, postoji mnogo prostora za unaprijeđenje poslovnog ambijenta, ali svjesni smo da je to dugotrajan proces za koji je neophodna saradnja svih zainteresovanih strana. Kao jedan od značajnih stranih investitora u Crnoj Gori, naša banka je nedavno izabrana da predsjedava Upravnim odborom Savjeta stranih investitora, pokazujući našu kontinuiranu posvećenost ka poboljšanju lokalnog poslovnog okruženja. Kao investitori, na bazi našeg svakodnevnog rada možemo uočiti dobre i loše strane poslovanja i predočiti rješenja za unaprijeđenje.

Bankar.me: Na koji način se može povećati kreditiranje privrede u Crnoj Gori?

Šoen: Kreditiranje privrede je moguće povećati kroz kontinuiranu borbu protiv sive ekonomije, poboljšanje finansijskih izvještaja i transparentnost po pitanju finansijske zaduženosti. Što se tiče konkretno naše banke, novi vlasnik je izuzetno tržišno orjentisan, te Adiko banka već radi na principima liberalnije kreditne politike u svim aspektima, čiji su efekti već očigledni i vidljivi u značajno većoj kreditnoj aktivnosti banke u 2016.

Autor: Lana Strugar

Check Also

Osiguravajuća društva fakturisala bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *