Bosna i Hercegovina prodaje telekome

U dopunskom Pismu namjere koje je Međunarodni monetarni fond usaglasio sa Vijećem ministara i entitetskim vladama definisana je obaveza dubinske analize federalnih telekoma do kraja marta, a kao početak tenderskog procesa za prodaju dva telekom operatera navodi se juni 2017. godine, otkriva Dnevni list.

Zavisno od toga šta će analiza pokazati, pred Vladom FBiH stoje četiri mogućnosti – djelimična prodaja dionica, prodaja do 41 odsto vlasništva, prodaja svih dionica što znači potpunu privatizaciju obije kompanije ili da se ništa ne prodaje nego zadrži u državnom vlasništvu. Djelimična ili prodaja do kontrolnog paketa dionica obavila bi se putem berze.

Prema prvobitnom Pismu namjere due diligence federalnih telekoma trebalo je da bude obavljen do kraja oktobra, ali je dogovoreni rok iz nepoznatih razloga promašen.

Dubinsko snimanje i izradu analize treba da preuzmu inostrani eksperti sa kojima će Vlada skopiti ugovor.

Analiza će dati precizan odgovor na pitanje kolika je finansijska vrijednost BH Telecoma i HT Mostar, što je ključno za konačnu odluku o privatizaciji  za koju su opredijeljeni i u Vladi Federacije BiH, piše mostarski dnevnik.

Indikator

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *