Subvencija kamata za četiri preduzeća

Ministarstvo održivog razvoja i turizma odlučilo je da subvencionira kamatne stope na kredite nikšićkom Sotr Sotegsi, beranskoj Beton Grup-Popović, preduzećima Peja iz Mojkovca i Kalamper iz Bara.

Radi se o subvencijama kamatne stope na kredite odobrene preduzećima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva za ovu godinu, po osnovu javnog poziva objavljenog sredinom novembra. Ministarstvo će sa korisnicima potpisati ugovor o subvencioniranju u roku od deset dana od dana donošenja odluke, nakon čega će odobrena sredstva biti uplaćena korisnicima subvencija.

Odobrena sredstva će biti uplaćena odabranim korisnicima najkasnije do 27. decembra, a budžetom ministarstva za ovu godinu u tu svrhu je opredijeljeno 50 hiljada.

Odlukom ministarstva Sotr Sotegsi su odobrena sredstva u iznosu od 30 hiljada, Beton Grup-Popović deset hiljada, a preduzećima Peja i Kalamper po pet hiljada. Vlada je na sjednici 10. novembra usvojila program subvencioniranja kamata na kredite odobrene preduzećima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva za ovu godinu.

Ministarstvo i Investiciono-razvojni fond objavili su sredinom novembra javni poziv za podnošenje aplikacija za subvencionisanje kamata.

Predmet subvencija su ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte kategorije tri i manje zvjezdica, u cilju unapređenja kvaliteta njihove ponude do nivoa četiri i pet zvjezdica. Predmet subvencija su i ulaganja u nove hotele kategorije četiri i pet zvjezdica, sa izuzetkom apart i kondo hotela, gostionica, motela i hostela.

Subvencije se odobravaju za investiranje u materijalnu imovinu, odnosno građevinske objekte, opremu i uređaje i sitan inventar, kao i u nematerijalnu koju čine razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije i franšize.

Korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti kojima je kredit IRF-a odobren u godini u kojoj je raspisan javni poziv za subvencionisanje na koji su se prijavili. Korisnici navedene subvencije mogu koristiti za isti projekat u iznosu od najviše 50 odsto za velika preduzeća, 60 odsto za srednja i 70 odsto kamatne stope za mala.

Dan

Check Also

Poziv studentima: Konkurs za stipendije „Najbolji iz jugoistočne Evrope“ za studijsku godinu 2021/2022

– Erste Bank AD Podgorica podržaće i ove godine „Best of South-East“ („Najbolji iz jugoistočne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *