Oglas za posao: Direktor sektora interne revizije

HR kompanija WEON, za klijenta – finansijsku instituciju, raspisuje konkurs za poziciju:

Direktor sektora interne revizije

Opis glavnih zadataka:

 • Vrednovanje sistema unutrašnjih kontrola u radnim procesima (ocjena adekvatnosti i efektivnosti internih kontrola)
 • Identifikacija ključnih rizičnih područja poslovanja i ocjena primjene i efektivnosti politika za upravljanje i metodologija za procjenu rizika
 • Procjena kvaliteta i pouzdanosti informacionog sistema
 • Vrednovanje internih akata i uputstava za rad
 • Ocjena uskladjenosti nivoa kapitala i rizika u poslovanju Banke
 • Testiranje transakcija i funkcionisanja posebnih procedura sistema interne kontrole
 • Ocjena funkcije praćenja usklađenosti akata i poslovanja Banke sa zakonom, propisima i utvrđenim politikama i procedurama
 • Kontrola tačnosti, valjanosti i ispravnosti finansijskih podataka
 • Izrada nalaza o obavljenoj kontroli za odgovorni menadžment, te izdavanje naloga za otklanjanje utvrđenih propusta, preporuka ili sugestija
 • Praćenje otklanjanja propusta utvrđenih kontrolom, te realizacije preporuka ili sugestija za poboljsanje poslovanja
 • Izrada izvještaja za Odbor direktora o nalazima kontrole pojedinog poslovnog područja kao i o neizvršenim nalozima i neralizovanim preporukama uz navođenje odgovornih osoba
 • Predlaganje Odboru direktora mjere za osiguranje zakonitosti i ispravnosti poslovanja Banke

Poželjne kvalifikacije:

 • VSS – Ekonomski fakultet;
 • Iskustvo na računovodstvenim ili poslovima revizije od minimum 3 godine;
 • Poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i standarda izvještavanja i interne revizije;
 • Poznavanje strukture finansijskih izvještaja banaka i većih sistema/kompanija;
 • Razvijene menadžerske i organizacione vještine;
 • Napredno znanje engleskog jezika (pismena i usmena komunikacija);
 • Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office).

Kandidati koji u potpunosti zadovoljavaju prethodno navedene uslove, mogu poslati propratno pismo i CV putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji budu dio užeg izbora.

Rok za prijavu 28. decembar 2016.

Check Also

Novi Voli market u Budvi, niske cijene i bogata ponuda

Na Bulevaru Blaža Jovanovića ja danas otvoren novi Voli market u Budvi. Potrošačima je na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *