Adiko i NLB olabavile režim

Adiko banka i NLB počele da primjenjuju labaviju politiku kod oslobađanja kolaterala za kredite rečeno je Pobjedi iz ovih banaka tragom zahtjeva CBCG da se bržim oslobađanjem zaloga za kredite podstakne rast privrede.

Podaci CBCG pokazuju da je kod banaka zarobljen ogromni potencijal jer su za 15.880 kredita vrijednih 913 miliona eura založeni kolaterali od 2,6 milijardi eura. Od toga se na hipoteke odnosi 2,4 milijarde eura. Iz Adiko banke kažu da se pojedinačno dogovaraju sa klijentima oko oslobađanja kolaterala.

Kod ugovora kod kojih postoje čvrsti kolaterali, stvar je pojedinačnog dogovora sa klijentom u kojem trenutku se može osloboditi koji dio kolaterala kazali su našoj redakciji iz Adiko banke.

Oni, međutim, dodaju da je veliki broj ugovora o kreditu na takozvanim ,,mekim sredstvima obezbjeđenja.

Adiko banka Montenegro je u 2016. usvojila novu verziju kreditne politike u kojoj su zahtjevi za kolateralizaciju značajno niži u poređenju sa prethodnim godinama. S druge strane, naša politika je više fokusirana na održivost biznisa nego na sigurnost u pogledu nivoa kolaterala. Kolateral nije osnova za pozitivnu ocjenu rizika, već predstavlja jedan od instrumenata sigurnosti u pogledu nivoa postignute kreditne zaštite objasnili su iz ove banke.

Novi vlasnik Adiko banke izuzetno je, dodaju, tržišno orjentisan.

Banka već radi na principima liberalnije kreditne politike u svim aspektima, uključujući naravno i pitanje potrebne kolateralizacije. Efekti su već očigledni i vidljivi u značajno većoj kreditnoj aktivnosti u 2016. godini”, objašnjavaju iz Adiko banke.

I iz NLB tvrde da već primjenjuju liberalniji sistem.

NLB banka svjesna je ove problematike i ovaj sistem već primjenjuje u okviru svog poslovanja“, kazali su iz ove banke.

Iz CBCG su, kako je Pobjeda nedavno pisala, najavili da ukoliko same banke ne prepoznaju potrebu da brže oslobađaju kolaterale, da će ona predložiti izmjenu regulative. Namjeravaju da podstaknu banke da u slučajevima kada je otplaćen veći dio kredita oslobode dio kolaterala i da na taj način rasterete značajne privredne potencijale.

I bankarski ombudsman dr Halil Kalač kazao je nedavno Pobjedi da je Centralna banka povukla dobar potez kada je pozvala banke da brže oslobađaju kolaterale.

Na euro kredita banke, kako je kazao Kalač, u prosjeku traže 2,84 eura kolaterala. U razvijenim ekonomijama ovaj odnos kreće se 1:1,3 do maksimalno 1:1,5 eura.

U Crnoj Gori posluje 15 komercijalnih banaka.

Pobjeda

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.