Bild Studio nagrađen za dobru poslovnu praksu

Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje Crne Gore dodijelilo je Bild Studiju nagradu za dobru poslovnu praksu u oblasti unapređenja vještina učenika i studenata.

Bild Studio je, usljed nedostatka adekvatnog kadra na tržištu rada, prije dvije godine, pokrenuo besplatan program prakse, kako bi obučio, osnažio i zaposlio mlade ljude koji će moći da odgovore savremenim zahtjevima tržišta u kreiranju softverskih, dizajnerskih i marketinških rješenja. Primarni cilj koji smo tada postavili umnogome je prevazišao zamišljene domete.

“Program prakse Bild Studija, u međuvremenu je postao brend sam po sebi, te prepoznatljiv kako među studentima, tako i među obrazovnim i javnim instutucijama i srodnim kompanijama. Ovo je jedan od rijetkih programa stručnog usavršavanja mladih ljudi, koji im pruža mogućnost rada na konkretnim, realnim projektima, u opuštenom, ali radnom okruženju, i u sklopu tima, u kom se konstantno njeguje timski duh, kolegijalnost i profesionalnost. Kroz naše programe obuke prošlo je nekoliko desetina mladih ljudi, koji sa sobom nose najpozitivnija iskustva. Ono što je najvažnije, ovaj program pruža konkretne, mjerljive rezultate i konstantno ostvaruje svoj cilj: povećanje stope zaposlenosti mladih ljudi i usavršavanje znanja i stručnih vještina”, kazali su iz kompanije.

Kompanija je do sada kroz različite programe obučila 47 osoba rad od čega 39 studenta i svršenih diplomaca, 3 učenika srednjih škola, 2 nastavnice i 3 strana studenta na razmjeni, zaposlila 32 osobe u Bild Studiju i partnerskim kompanijama, održala više od 15 stručnih predavanja na fakultetima, u srednjim školama i na seminarima, potpisala memorandum o saradnji sa Fakultetom za informacione tehnologije (Univerzitet Mediteran), Fakultetom za informacione sisteme i tehnologije (UDG), Ekonomskim fakultetom (UCG).

“Nagrada koju smo dobili svojevrsno je priznanje kvalitetnog rada, ali podsticaj da i dalje direktno doprinosimo smanjenju jaza između znanja koje pruža formalni sistem obrazovanja i vještina koje zahtijeva savremeno tržište”, kazali su iz Bild Studia.

Ovaj projekat dobio svoje priznanje i kroz odobrenje sredstava iz EU fondova “Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora” tako da uskoro krećemo sa obukom još 50 novih praktikanata.

Dodjela nagrada upriličena je u sklopu Međunarodne konferencije o preduzetničkom učenju „Promocija primjera dobre prakse u školama i preduzećima“, koja je juče održana u Privrednoj komori Crne Gore . U ime agencije nagradu je primila Dženita Brčvak, menadžerka na projektima Bild Studija.

Check Also

Ko kupuje najskuplje stanove u Srbiji?

I pored pandemije, tržište nepokretnosti u Srbiji u posljednjem kvartalu prošle godine beleži rast od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *