Vrijednost oglašavanja na društvenim mrežama – 50 milijardi dolara do 2020.

Procjenjuje se da bi količina novca, koja se troši za oglašavanje na društvenim mrežama već 2020. godine, mogla da dostigne iznose koji se izdvajaju za oglase u štampanim medijima.

Brza ekspanzija društvenih mreža, njihova dostupnost na mobilnim telefonima, brzi internet i sofisticiranija tehnologija, doprinijela je da dođe do promjene načina na koji ljudi primaju informacije i prate vijesti.

Advertajzing agencija „Zenith Optimedia“ predviđa da će oglašavanje na društvenim mrežama već 2019. godine činiti 20 odsto ukupnog internet advertajzinga, samo 1 procenat manje od vrijednosti oglašavanja u štampanim medijima. Takođe se predviđa da će vrijednost advertajzinga na društvenim mrežama 2019. godine iznositi oko 50 milijardi dolara.

Takav preokret je izazvao značajne potrese u medijskoj industriji jer je veliki broj firmi prebacio oglašavanje sa tradicionalnih oglašivača na internet, na web sajtove i društvene medije, kojima je moguće pristupiti u svakom trenutku, putem računara i mobilnih telefona.

Oglašavanje na društvenim mrežama se takođe pokazalo efektnijim, naročito na platformama kao što su Facebook ili Snapchat, gdje se reklame prikriveno uklapaju u korisnički newsfeed, pa vrše svoju funkciju plasiranja robe, proizvoda i usluga, ali na sofisticiraniji način.

Pored toga, “Zenith” predviđa da će rast globalnog advertajzinga tokom 2017. godine rasti na nivou od 4,4 odsto, kao što je bio slučaj i ove godine.

Ekonomski online

Check Also

Potpisan protokol o izmjeni Zakona o fiskalizaciji: Advokati na poslu od ponedjeljka

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović potpisao je protokol o saradnji za izmjenu Zakona o fiskalizacijisa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *