Direkcija javnih radova pod kontrolom Ministarstva saobraćaja

Novom Uredbom Vlade, upravni nadzor nad važnom Direkcijom javnih radova, umjesto Ministarstva održivog razvoja i turizma, vršiće Ministarstvo saobraćaja koje je po koalicionom dogovoru pripalo Bošnjačkoj stranci, saznaje Portal Analitika.

Na taj način, vladin resor na čijem je čelu Osman Nurković kontrolisaće važnu Direkciju javnih radova čiji je direktor Milan Martinović, kadar DPS-a.

Prema zvaničnim podacima, Direkcija javnih radova osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici održanoj 23. jula 1992. godine. Istom odlukom utvrđen je djelokrug njenog rada i regulisana druga pitanja značajna za njeno djelovanje.

Taj državni organ je veoma važan, budući da se najveći dio kapitalnog budžeta, do sada, realizovao upravo preko Direkcije.

Prema podacima sa sajta, Direkcija vrši stručne poslove u vezi izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata primarne tehničke infrastrukture, državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, zatim kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama, kao i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država.

Navedeni poslovi odnose se na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, stručnu ocjenu dokumentacije za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkih uslova, izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje. Uz to, u nadležnosti Direkcije javnih radova je i oglašavanje i sprovođenje javnih postupka ustupanja radova uključujući zaključenje ugovora, kontrola kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, prijem radova i pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta, evidencija, plaćanje i kontrola utroška finansijskih sredstava i drugi poslovi koji su joj određeni u nadležnost.

Analitika

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.