Kinezi planiraju gradnju osam hidroelektrana

Kineska kompanija Norinko dostavilaje, osim tehničke i komercijalnu ponudu za hidroelektrane (HE) na Morači, saopšteno je sajučerašnje sjednice Vlade.

Tehničku ponudu je Komisija za ocjenu ponuda potencijalnih investitora, sastavljena od predstavnika svih resornih institucija, usvojila kao konačnu. Komercijalnu ponudu će naknadno ocijeniti posebna komisija za pregovaranje sa investitorima, za čije formiranje su zaduženi ministri ekonomije i finansija“, navedeno je u saopštenju.

Ministar MUP-a Goran Danilović izdvojio je, kako je saopšteno, mišljenje povodom ove tačke dnevnog reda.

U informaciji, koju je Vlada juče usvojila, navodi se da kineska kompanija nije mogla da dostavi ponudu za HE Komarnica, jer nijesu završena sva potrebna istraživanja. Saopšteno je i da je turska kompanija Bereket Enerji u aprilu dostavila nacrt tehničke ponude za izgradnju HE na Morači i u toku je njena finalizacija.

Izvještaj o planiranju je obuhvatio ukupno osam hidroelektrana od kojih pet na glavnom toku Morače i tri na pritokama (Mrtvica, Sjevernica, Mala Rijeka). Na glavnom toku Morače planira se gradnja hidroelektana Gornja-1, Gornja-2, Gornja-3, Andrijevo i Zlatica. HE Mrtvica planirana je na desnoj obali srednjeg toka Mrtvice, HE Sjevernica na lijevoj obali donjeg toka Sjevernice, a HE Mala na lijevoj obali gornjeg toka Male Rijeke“, piše u Vladinom dokumentu.

Navodi se da će basen Morače imati ukupnu instalisanu snagu 293,6 megavata i godišnju proizvodnju 894,8 gigavat sati.

Tehničko rješenje Norinka za HE na Morači predviđa realizaciju projekta u dvije faze. U prvoj fazi izgradnju HE Andrijevo i HE Zlatica, a u drugoj fazi izgradnju hidroelektrana uzvodno od HE Andrijevo“, precizirano je u dokumentu.

Dokument “Sveobuhvatan razvojni projekat uređenja i korišćenja sliva rijeke Morače” je, navodi se, detaljan i razrađuje: hidrologiju, inženjersku geologiju, energetske analize, upoređivanje i izbor, dispoziciju hidro-građevinskih objekata, rekonstrukciju puteva, planiranje konekcije, analizu uticaja na životnu sredinu, troškove otkupa zemljišta i raseljavanje i zaključak i predlog plana razvoja. Vlada je prošle godine potpisala memorandume o razumijevanju, kojima se definišu preduslovi za realizaciju projekta izgradnje velikih HE, u cilju povećanja energetskih kapaciteta i potencijala.

U oktobru prošle godine Vlada je potpisala memorandum o razumijevanju za izgradnju hidroelektrana na Morači i Komarnici sa kineskom kompanijom Norinko, a u decembru memorandum o razumijevanju sa turskom kompanijom Bereket Enerji.

Check Also

Jack Ma prodao dionice Alibabe vrijedne 8,2 milijardi dolara

Osnivač kineske kompanije Alibaba, Jack Ma na prodaji dionica inkasirao je milijarde dolara nakon što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *