CBCG i MMF: Kamate i nekvalitetni krediti najveći izazovi

Najveći izazovi u crnogorskom bankarskom sitemu su nivoi kamatnih stopa i nekvalitetne aktive, saopštili su predstavnici Centralne banke (CBCG) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i dodali da oba ta izazova imaju opadajući trend.

Guverner CBCG, Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas u Podgorici sa Misijom MMF-a za Crnu Goru, koju je predvodio njen novi šef, Martin Petri.

Iz CBCG je saopšteno da je Žugić upoznao Misiju MMF-a sa stanjem, aktuelnostima i izgledima u bankarskom sektoru, koji je stabilan, likvidan i solventan, kao i sa predstojećim obavezama na polju daljeg usaglašavanja zakonodavstva iz oblasti bankarske supervizije sa regulativom Evropske unije (EU).

Na sastanku je konstatovano da su najveći izazovi u bankarskom sitemu nivoi kamatnih stopa i nekvalitetne aktive i da oba imaju opadajući trend“, dodaje se u saopštenju.

Žugić je naveo da se razmatraju mogućnosti za unaprijeđenje regulatornog okvira za podsticaj restrukturiranja nekvalitetne aktive kako bi banke aktivnije doprinijele razvoju preduzetništva.

Predstavnici CBCG upoznali su Misiju MMF-a i sa predlogom preporuka koje će vrhovna monetarna institucija uputiti Vladi u vezi sa vođenjem ekonomske politike za narednu godinu.

Prilikom razmatranja finansijske stabilnosti, kao ključnog cilja CBCG i ekonomskih izgleda Crne Gore u srednjoročnom periodu, u posebnom fokusu bili su izazovi u fiskalnom sektoru koji se odnose na mjere fiskalne konsolidacije koje za cilj imaju sanaciju javnih finansija, nivoa deficita i javnog duga“, rekli su iz CBCG.

Misija MMF-a za Crnu Goru boravi u Podgorici do utorka povodom redovne promjene na čelu tima koji prati Crnu Goru.

Check Also

U Privrednoj komori detaljno predstavljen Maršalov plan – Evropa sad

Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja predstavili su Upravnom odboru Privredne komore Crne Gore Maršalov …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *