Faktoring i lizing kontrolisaće Centralna banka

Centralna banka priprema posebni zakon kojim bi poslovanje faktoring i lizing kompanija stavila pod svoju ingerenciju. Očekuje se da do marta naredne godine nacrt bude završen. U pripremi su i izmjene regulative za mikrokreditne finansijske organizacije.

U Centralnoj banci je započet rad na pripremi posebnog zakona kojim će se, osim mikrokreditiranja i kreditno garantnih poslova, koji su u ovom trenutku regulisani Zakonom o bankama, urediti i druge najznačajnije finansijske usluge faktoring i lizing, kao i osnivanje, poslovanje i kontrolu privrednih društava koja pružaju te usluge. Planirano je da se nacrt ovog zakona dostavi resornom ministarstvu do kraja prvog polugodišta 2017, radi sprovođenja dalje procedure“, rečeno je Pobjedi u Centralnoj banci.

Radna grupa, koju je formiralo Ministarstvo finansija uz stranu ekspertsku pomoć, već je pripremila dio ovog zakona koje se odnosi na poslove faktoringa.

U daljem radu na ovom projektu, cjelovito će se regulisati uslovi za obavljanje navedenih finansijskih usluga, kao i licenciranje, kontrola rada privrednih društava koji pružaju ove usluge, uključujući i mjere koje se mogu preduzeti protiv pružalaca ovih usluga u slučaju kršenja propisa“, objasnili su iz Centralne banke.

Regulacijom i supevizijom ovih finansijskih institucija stvoriće se, kako kažu, preduslovi za dalje razvijanje ovog segmenta finansijskih usluga, unapređenje zaštite potrošača korisnika usluga koje pružaju ove finansijske institucije…

“Obezbijediće se sveobuhvatnije baze podataka o poslovanju pružalaca ovih usluga, koji će se koristiti za statističke namjene i za unapređenje Kreditnog registra koji vodi Centralna banka”, ističu u CBCG.

Nakon što budu zaokružena zakonska rješenja svi pružaoci finansijskih usluga će biti pod kontrolom Centralne banke koja će im davati licence. To je, podsjetimo, preporuka FSAP misije MMF-a i Svjetske banke. O faktoringu nema zbirnih podataka. Posljednji podaci o lizingu pokazuju da zaključno sa junom ove godine ima ukupno 4.528 aktivnih ugovora čija je vrijednost je 86,58 miliona eura. Zaključno sa 30. junom 2016. zaključeno je 617 novih ugovora ukupne vrijednosti 7,2 miliona eura.

Preko lizinga se i dalje najviše ili 96 odsto nabavljaju putnički automobili.

Promjene i za MFI

Centralna banka priprema i promjene regulative koja reguliše mikrokreditne finansijske institucije. Radiće se na unapređenju rješenja koja regulišu rad MFI, sa posebnim akcentom na zaštitu potrošača, a na bazi međunarodnih dokumenata kojima se definišu principi mikrokreditiranja. Koristićemo se i iskustvima iz dosadašnje primjene postojećih regulatornih rješenja kazali“, su Pobjedi iz CBCG.

Oni su podsjetili da osnovu za regulisanje i kontrolu rada mikrokreditnih finansijskih institucija predstavljaće odredbe Zakona o bankama, kojima se regulišu poslovi mikrokreditiranja.

Check Also

Potpisan protokol o izmjeni Zakona o fiskalizaciji: Advokati na poslu od ponedjeljka

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović potpisao je protokol o saradnji za izmjenu Zakona o fiskalizacijisa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *