Janković: Što prije razvijati tržište novca i kapitala

Finansijski sektor u Crnoj Gori je nedovoljno transformisan i potpuno zaostao, kaže za portal Analitika dekan MBS-a Univerziteta Meditern Dragoljub Janković.

Živimo u finansijskom kapitalizmu što znači da su finansije primarne čak i u odnosu na proizvodnju, jer one fundamentalno utiču na ekonomiju. Tu je i tržište kapitala koje je zamrlo zbog neinventivnosti i pasivnosti dok tržište novca i ne postoji“, kaže on.

On dodaje da strategijski treba  razvijati bankarski sektor jer nije bitan broj banaka, koliko da li je on dugoročno u funkciji razvoja ekonomije, a time i samog sebe.” Jer sada imamo stabilan finansijski sistem i relativno dobru poziciju banaka ali nikakvu ekonomiju. A to je dugoročno neodrživo”, kazao je on.

Janković smatra da je Crnoj Gori urgentno potrebno ozbiljno vodjenje politike kamatnih stopa, jer smo kako kaže rijetka zemlja u kojoj se niko ne bavi tim pitanjem.

Što prije treba otpočeti vrlo teški i dugi proces razvoja tržišta novca i kapitala u čemu ključnu ulogu imaju državne hartije od vrijednosti. Podspješiti kompanije da emituju dugovne instrumente. Kanalisati starupove na tržišni princip prikupljanja početnog kapitala i finansiranja“, kazao je on.

Upitan da li je to opasnost za bankarski sektor, Janković kaže da nije, jer bi banke  u jednom dijelu dobile konkurenciju ali i da bi dobile  nove mogućnosti rada sa hartijama od vrijednosti.

U protivnom, bankarski sektor, koji sada djeluje monopolski sa kratkoročnim ciljevima, može lako doći u situaciju povlačenja stranih banaka iz Crne Gore. I pitanje je u kakvom stanju će onda biti naša ekonomija“, kaže on.

Check Also

I Novatek uplatio 6 miliona eura garancija?

Ruska kompanija Novatek uplatila je u budžet Crne Gore šest miliona eura, pišu Vijesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.