Izabran novi Odbor direktora Elektroprivrede

Danas je u Nikšiću održana 14. redovna skupština akcionara EPCG AD Nikšić. Na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse, Ranko Vojinović, donijete su odluke o usvajanju finansijskih iskaza za 2015. godinu, odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije, kao i odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu.

Skupština je usvojila odluku o izboru revizora, kao i odluke razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora.

Angažovanjem menadžmentskih struktura, zaposlenih u Komaniji i dobrog upravljanja troškovima ostvarena su osnovna načela Poslovne politike. Realizovan je elektroenergetski bilans i obezbijeđeno uredno snabdijevanje svih potrošača električnom energijom. Krajnji rezultat godišnjeg finasijskog poslovanja u 2015. godini iskazan je dobitom u iznosu od 10.765.161 euro.

Prošla godina bilježi nepovoljniju hidrološku situaciju u odnosu na 2014. što je prouzrokovalo da proizvodnja u 2015. godini bude 2.871, 56 GWh ili 9,2 odsto manje od planirane, odnosno 5,6 odsto manja od proizvodnje u 2014. godini. Najveća mjesečna potrošnja ostvarena je u januaru 347,6 GWh, a najmanja u maju 133,4 GWh. Ukupna isporuka električne energije potrošačima EPCG u 2015. godini iznosila je 3.394,51 GWh što je za 6,0 odsto više u odnosu na planirano i 3,5 odsto više u odnosu na potrošnju u 2014. godini. Na procentualno smanjenje godišnjih gubitaka u odnosu na 2014. godinu najviše je uticao nastavak aktivnosti izmještanja mjernih mjesta, povećnje stepena očitanosti brojila kao i unapređenja sistema ciljnog kontrolisanja mjernih mjesta i potrošnje potrošača.

U toku 2015. godine ostvareno je rekordno smanjenje potraživanja kod distributivnih kupaca, a ostvaren je i najveći zabilježeni stepen naplate kod distributivnih potrošača. Kapitalna ulaganja realizovanja su u većem obimu nego prethodne godine.

Zahvaljujući navedenim okolnostima EPCG je u 2015. godini uspjela realizovati značajne investicione projekte, izmiriti svoje obaveze prema trgovcima električnom energijom, u cilju unapredjenja tekućeg i budućeg poslovanja. Kapitalna ulaganja u 2015. godini realizovana su u većem obimu u odnosu na prethodnu godinu.

Za revizora EPCG u narednih 12 mjeseci izabran je ‘‘Ernst&Young”. Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, izvršila razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora kompanije. Za članove Odbora direktora izabrani su Srđan Kovačević, dr Ranko Milović, Kenan Hrapović, Bogdan Fatić, Oreste Bramanti, Masimo Tiberga i Frančesko Bečeli.

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *