Atlas hotels group: Gubitak 115.640 eura

Hotelsko-turističko preduzeće Atlas hotels group iz Bara završilo je treći kvartal sa gubitkom od 115.640 eura, 17 puta manjim nego u istom periodu prošle godine.

Prema izvještaju o poslovanju, objavljenom na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju septembra bili pet puta manji i iznosili su 214.700 eura.

Poslovni rashodi bili su skoro pet puta manji i iznosili su 248.880 eura. Od toga se na troškove amortizacije i rezervisanja odnosilo 62.920 eura, na troškove zarada, njihovih naknada i ostale lične rashode 57.850 eura, a materijala 10.890 eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 104.100 eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju septembra iznosila je 12,66 miliona eura i bila je 14 odsto manja u odnosu na uporedni period. Akumulirani gubitak dostigao je 4,71 milion eura.

Kompanija Atlas hotels group nastala je odlukom o restrukturiranju Hotelsko turističkog preduzeća Korala, putem podjele uz osnivanje dva nova preduzeća. Odluka je donese sena na skupštini akcionara HTP Korali, početkom decembra 2009. godine, a podrazumijevala je osnivanje Atlas hotels grupa i Trend Korala.

Većinski vlasnik kompanije je Atlas Mont fond sa skoro 80 odsto akcija, Atlas banci pripada 11,66 odsto, a Atlas investu 5,43 odsto dionica. Ostali akcionari raspolažu sa manje od jedan odsto udjela u preduzeću.

Check Also

UNIQA grupa: Preliminarna dobit za 2020. veća od očekivane uprkos COVID-19

UNIQA je zaključila  2020. godinu, koju je obilježio COVID-19, nadmašivši očekivanja iz aprila 2020. Međutim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *