ERSTE blog: Finansiranje kupovine automobila – Lizing ili kredit, pitanje je sad!

Zar ne bi bilo sjajno kupiti nov automobil i provozati ga u društvu porodice ili prijatelja? Ili jednostavno sam krenuti na more ili planinu, pustiti omiljenu muziku i osjetiti potpunu draž koju pruža vožnja?

Naravno, odluka o kupovini novog automobila nije ni malo laka kao ni izbor „onog pravog”. Svi mi vozači žudimo za tim savršenim skladom potrošnje, brzine i komfora, koji će savršeno odgovarati našim sadašnjim i budućim potrebama.

Morate pažljivo izabrati marku i model automobila koji najviše odgovara vašim trenutnim ali i budućim potrebama. Članovi vaše porodice će sigurno uživati u posjeti salonu i odabiru automobila koji će postati dio vaše svakodnevice. Ne zaboravite da prije kupovine konsultujete prijatelje; sigurno imaju iskustva u vezi sa servisom i pratećim uslugama koje ovlašćeni zastupnici pružaju.

Mnogi ljudi nemaju dovoljan finansijski kapacitet da kupe automobil u gotovini.

Nakon nekoliko odlazaka u salon i nakon konsultacija sa porodicom i prijateljima, donijeli ste odluku da želite da kupite nov automobil. Čestitamo! Sigurno ste razmišljali i o tome kako da finansirate ovu bitnu i veliku kupovinu. Kako god, mnogi ljudi nemaju dovoljan finansijski kapacitet da kupe automobil u gotovini. U tom slučaju, banke imaju u ponudi dva rješenja: automobil možete kupiti na kredit ili putem lizinga. U ovom postu pokušaću da vam pružim više informacija o ova dva načina finansiranja, kako biste mogli da se odlučite za vama prikladniju opciju.

za blog

Finansiranje automobila putem kredita
Šta vas čeka u slučaju da odlučite finansiranje kupovine autobila putem kredita?

U ovom aranžmanu, automobil će u trenutku kupovine biti u vašem vlasništvu i vi odlučujete da li ćete dodatno osigurati automobil i koja polisa osiguranja najviše odgovara vašim potrebama. Ukoliko se odlučite za saradnju sa Erste bankom, važno je da znate da vam možemo pružiti kreditnu podršku do vrijednosti automobila od 15 000 eura, uz period otplate do 10 godina.

Tokom cijelog perioda otplaćivanja automobila, vlasništvo nad njim ima banka

Budući da ovdje govorimo o gotovinskom kreditu bez hipoteke stvari stoje ovako – generalno ćete moći računati na za nijansu nižu kamatnu stopu u odnosu na lizing aranžman ali i zahtjevniju proceduru prilikom odobravanja istog. To je iz razloga što kod lizinga banka ima sredstvo obezbjeđenja u svojim rukama, tj. tokom cijelog perioda otplaćivanja automobila, vlasništvo nad njim ima banka.

Kako funkcioniše lizing?

Ako se odlučite na kupovinu automobila putem lizinga, smatramo veoma važnim da vam pojasnimo sljedeće karakteristike lizing aranžmana.

Osnovni koncept lizinga leži u vašem pravu da koristite automobil iako nijeste njegov vlasnik, sve dok uredno izmirujete obaveze po ugovoru o lizingu. Davalac lizinga zadržava pravo vlasništva nad automobilom u toku trajanja ugovora.

Vrste lizinga

Postoje dvije osnovne vrste lizinga – finansijski i operativni lizing:

  • Operativni lizing predstavlja kratkoročni ugovor o zakupu gdje je period ugovora obično kraći nego korisni ekonomski vijek automobila. Nakon isteka ugovora o zakupu, automobil vraćate davaocu lizinga,
  • Finansijski lizing podrazumijeva sljedeće: nakon isteka ugovora Vi kao korisnik finansijskog lizinga postajete vlasnik automobila, ukoliko je tako naznačeno u ugovoru.

Važna razlika između ove dvije vrste lizinga je ta što vi, kao korisnik finansijskog lizinga, snosite sve troškove i rizike u vezi sa automobilom, kao što su održavanje, osiguranje i registracija. Kod operativnog lizinga, održavanje i servisiranje predmeta zakupa obično plaća davalac lizinga.

Kod operativnog lizinga, ono što plaćate jeste naknada za korišćenje automobila i potrošnju njegovog životnog vijeka

O operativnom lizingu možete razmišljati kao o dugoročnom iznajmljivanju automobila. Kako automobil ne ostaje u vašem vlasništvu, ono što plaćate jeste naknada za korišćenje automobila i potrošnju njegovog životnog vijeka. Nakon unaprijed dogovorenog perioda, u ovom slučaju, možete ugovoriti novi aranžman sa lizing kompanijom za prelazak na neki drugi, novi automobil. Zbog navedenog, ova vrsta lizinga postaje sve popularnija u odnosu na klasični finansijski lizing.

Koji je pravi način finansiranja za mene?
Mali rezime gore navedenog koji će vam sigurno biti od pomoći prilikom odlučivanja o načinu finansiranja kupovine automobila: lizing po svojim karakteristikama predstavlja dosta fleksibilniji, ali i skuplji način finansiranja, dok krediti poslovnih banaka predstavljaju konzervativniji način finansiranja, ali nerijetko i jeftiniji.

2

Savjeti za kraj

Bez obzira na to da li ćete finansirati kupovinu automobila na kredit ili putem lizing aranžmana,  osnovni princip koji morate poštovati je sljedeći: ukupan iznos vaših mjesečnih finansijskih obaveza ne smije preći 50% vaših primanja. Jezikom vozača – finansirajte kupovinu vašeg automobila oprezno

Ukoliko i dalje imate nedoumica o kupovini automobila na kredit naši finansijski savjetnici u Erste banci vam stoje na raspolaganju.

Za kraj ovog posta, želimo vam da budete odgovoran vozač sa hiljadama pređenih kilometara. Srećna vožnja!

Autor: Ljiljana Stijepović, direktor Direkcije podrške prodaji, Sektor stanovništva

Izvor: Erstebank.me

 

 

Check Also

U Crnu Goru za manje od mjesec ušlo 716.908 stranaca

U Crnu Goru je, od 5. jula do 2. avgusta, ušlo 716.908 stranaca, što je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *