Odloženo plaćanje 14,3 miliona poreskog duga za 65 obveznika

U prošloj godini odložena su poreska potraživanja od 65 kompanija i fizičkih lica u ukupnom iznosu od 14,3 miliona eura navodi se u izvještaju DRI o reviziji završnog računa budžeta države za prošlu godinu.

Kontrolom je utvrđeno da je Ministarstvo finansija odobrilo odlaganje naplate obaveza u iznosu od 14.384.153 eura Poreskoj upravi po osnovu 62 rješenja 13.858.000 eura i Upravi carina po osnovu četiri rješenja 526.152 eura.

U izvještaj nije uključeno rješenje od 6. oktobra prošle godine, kojim je odobreno plaćanje obaveza po osnovu doprinosa na lična primanja firmi “AST” od 66.345 eura. Kontrolom je takođe utvrđeno da za odlaganja duga po četiri rješenja u iznosu od 186.968 eura poreski obveznik nije obezbijedio bankarsku garanciju ili drugi instrument obezbjeđenja, što nije u skladu sa uredbom navodi se u izvještaju revizije. DRI je preporučila Ministarstvu finansija da se pridržava uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, odnosno da uzima sredstva obezbjeđenja.

U izvještaju se takođe navodi da je dug države kod komercijalnih banaka bio 36,6 miliona.

Na kraju prošle godine dug države kod Erste banke bio je 21 milion, Sosijete ženeral 7,8 miliona, a kod CKB -a 7,2 miliona eura. Na kraju prošle godine obaveze po osnovu stare devizne štednje iznosile su 43 miliona eura. Dug po osnovu restitucije iznosio je 93 miliona, navodi se u izvještaju

Prema nalazima revizije ukupno umanjenje obaveza po osnovu restitucije u prošloj godini iznosi 3,3 miliona eura i da stanje domaćeg duga po osnovu restitucije treba da iznosi 93,1 milion, navodi se u izvještaju DRI.

Dug po osnovu državnih zapisa je 77,7 miliona eura, dok su pravna lica i privredna društva iskazala dug od 37,3 miliona eura. Vlada je lani izdala 88 miliona eura vrijedne garancije. Potraživanja Vlade po osnovu ugovora o saradnji na sprovođenju projekta “1000 plus stanova”, koji nijesu u cjelosti usaglašeni, na kraju prošle godine iznosila su devet miliona eura. Kod CKB-a bilo je 1,3 miliona, Erste banke 2,2 miliona, Hipo banke 1,7 miliona, Komercijalne banke Budva 456 hiljada i NLB 3,2 miliona.

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *