Banke da obučavaju zaposlene

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je u saradnji sa ekspertskim timom stručnjaka, u okviru EUROL projekta (NI-CO – Organizacija za međunarodnu saradnju Sjeverne Irske), organizovala obuke za bankarski sektor u Crnoj Gori.

Obuke su započete u toku aprila, te je osam poslovnih banaka već prošlo ciklus obučavanja, a ove sedmice završava se ciklus obuka za preostale.

Kako su saopštili iz Uprave, akcenat je na povećavanju kaznenih odredbi za banke, a predočena je i uporedna evropska praksa u kažnjavanju banaka za prekršaje kod sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, čime je saopšteno da su u određenim evropskim državama predviđene višemilionske kazne.

Istaknuto je da banke moraju mnogo raditi na obučavanju svojih zaposlenih, kako bi se povećala pažnja i opreznost od zloupotreba prilikom poslovanja sa klijentima.

U tom kontekstu nova Direktiva i eksperti koji su vršili obučavanje, akcenat stavljaju na detaljne provjere klijenata prilikom otvaranja računa i poslovanja sa istima, dok Direktiva predviđa i proširenje značenja definicije “politički eksponiranog lica”, te banke moraju u najvećoj mjeri obraćati pažnju na pomenutu kategoriju.

Takođe se smatra da se mora povećati generalna odgovornost banaka, kao i ovlašćenih lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u bankama. Posebno je naglašeno da, osim ovlašćenih lica, postoji određena vrsta lančane odgovornosti svih zaposlenih u banci, počevši od šalterskog radnika, do rukovodećih pozicija u banci.

Shodno navedenom, sa povećanjem odgovornosti u bankama, trebalo bi da uslijedi i povećanje kaznenih odredbi za prekršaje prilikom neodgovornog pristupa problemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma”, zaključili sui z Uprave za sprječavanje pranja novca I finansiranja terorizma.

Check Also

Ziraat bank Montenegro zapošljava: Glavni službenik za informacionu bezbjednost

Ziraat bank Montenegro AD raspisuje oglas za izbor:   Glavni službenik za informacionu bezbjednost – 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.