Skupština akcionara EPCG: Donijeta odluka o gradnji drugog bloka TE

Skupština akcionara Eelektroprivrede Crne Gore danas je, na vanrednoj sjednici, donijela odluku o izgradnji i odobravanju ugovora za Blok II TE „Pljevlja“. Skupština akcionara izabrala je i novi Odbora direktora EPCG.

Skupština je usvojila Odluku o izgradnji Bloka II Termoelektrane “Pljevlja”, kojom je prihvaćena Studija izvodljivosti za izgradnju drugog Bloka, urađena od strane kompanije Deloitte i odobrena izgradnja Bloka II, instalisane snage (bruto) ne manje od 254 MW i neto efikasnosti 39,5 odsto, saopšteno je iz EPCG. Takođe, akcionari su prihvatili finalnu ponudu Škode Praha kao najbolju u postupku po javnom pozivu. Ukupna vrijednost odobrene investicije Bloka II iznosi 324.5 miliona eura.

Skupština je donijela Odluku o odobravanju Ugovora o izradi Glavnog projekta i Ugovora o izvođenju radova na izgradnji Bloka II.

Finasije se obezbjeđuju do 30 odsto iz sopstvenih sredstava investitora i do 85 odsto od finansijskih institucija koje treba da obezbijedi Škoda Praha.

Ukoliko se ne postigne sporazum sa finansijskim i osiguravajućim institucijama koje je obezbijedila i predložila Škoda Praha, investitor će preostali iznos do 85 odsto vrijednosti investicije finansirati iz sopstvenih sredstava ili kredita“, navodi se u saopštenju.

Skupština akcionara je, na osnovu Zakona o privrednim društvima, donijela Odluku za odobravanje  knjiženja koja je izvršila Elektroprivreda na osnovu koje će se sačiniti finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Društva za 2015. godinu i dostaviti nadležnim organima Društva na reviziju i usvajanje. Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva, radi pokrića akumuliranog gubitka i isplate akcionarima, sprovešće se nakon konačnosti rješenja Komisije za hartije od vrijednosti i registracije odgovarajućih izmjena Statuta Društva.

Prema Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, u skladu sa Statutom Društva, razrješila dosadašnje i izabrala nove članove Odbora direktora Kompanije. Izabrani su Srđan Kovačević, Ranko Milović, Kenan Hrapović, Boris Bušković, Oreste Bramanti, Masimo Tiberga i Frančesko Bečeli.

Analitika

Check Also

Onlajn prodaja u SAD za “Crni petak” opala prvi put u istoriji

Onlajn prodaja tokom “Crnog petka”, nezvaničnog praznika potrošnje koji slijedi nakon američkog Dana nezavisnosti, po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *