Poziv obveznicima da ažuriraju podatke u Registru Poreske uprave

U okviru kontinuirane i dobre saradnje Poreske uprave (PU) i Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), a na inicijativu PU, predstavnici ovih institucija održali su konsultativni sastanak.

Kao poseban problem od strane PU ukazano je da značajan broj poreskih obveznika ne poštuje zakonsku obavezu u pogledu prijavljivanja promjena adrese poslovanja, kao i promjena brojeva fiksnih i mobilnih telefona kompanija ili ovlašćenih kontakt osoba.

Imajući u vidu da je od strane UPCG uvijek potencirana potreba preventivnog u odnosu na represivno djelovanje svih inspekcijskih organa, a naročito PU, zaključeno je da upravo neažurni kontakt podaci predstavljaju prepreku za preventivno ukazivanje na uočene propuste i greške poreskih obveznika, a sve u cilju njihovog blagovremenog otklanjanja i izbjegavanja izricanja mjera za sankcionisanje.

Predstavnici Poreske uprave ukazali su na zakonsku obavezu poreskih obveznika da, u skladu sa članom 33 Zakona o poreskoj administraciji, o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u Registar Poreske uprave, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Nepoštovanje navedene zakonske odredbe predstavlja prekršaj i podliježe izricanju kaznene mjere, propisane članom 105 istog Zakona, koji predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura, kazniti poreski obveznik – pravno lice, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura poreski obveznik – preduzetnik, prema obveznicima koji ne obavijeste poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

U skladu s navedenim, Poreska uprava i Unija poslodavaca Crne Gore pozivaju sve poreske obveznike da u najkraćem roku izvrše ažuriranje podataka u Registru Poreske uprave. Podsjećamo da se ažuriranje registracionih podataka vrši na osnovu podnijete prijave od strane poreskog obveznika (JPR-promjena/dopuna podataka), te je neophodno da se, prije podnošenja JPR, izvrši provjera tačnosti podataka unešenih u registar i to prvenstveno o glavnom mjestu poslovanja (sjedišta), ovlašćenim licima i brojevima telefona. Pravilnikom o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u CROO, propisan je obrazac JPR, koji je zajedno sa uputstvom za njegovo popunjavanje odštampan uz Pravilnik– naglašava se u saopštenju UPCG i PU.

Check Also

Šveđani u Hrvatskoj otvaraju najveću fabriku drvenih podova na svijetu

Švedski vlasnik fabrike podnih obloga Pervanovo Invest AB u Ogulinu gradi najsavremeniju svjetsku fabriku podnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *