Crnogorska plovidba u plusu 554 hiljade eura

Državna kompanija Crnogorska plovidba poslovala je u prvoj polovini godine sa profitom od 554 hiljade eura, za razliku od prva dva kvartala 2015. godine kad je ostvaren gubitak od 5,35 miliona eura.

Kako se navodi u finansijskom izvještaju objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi kompanije su do kraja juna iznosili 2,19 miliona eura i bili su oko 2,6 miliona eura manji u odnosu na isti period prošle godine. Poslovni rashodi su, u odnosu na uporedni period, faktički prepolovljeni, na 2,24 miliona eura.

Stalna imovine kompanije je na kraju izvještajnog perioda procjenjena na 40,17 miliona eura, pola miliona eura manje u odnosu na kraj juna 2015. Ukupna aktiva i pasiva Crnogorske plovidbe procjenjene su na 41,44 miliona eura, 570 hiljada eura manje nego krajem juna prošle godine.

Crnogorska plovidba osnovana je 2004. godine, a sjedište kompanije je u Škaljarima (Kotor). Vlada Crne Gore je vlasnik 99,97 odsto kapitala, a Zavod za zapošljavanje 0,03 odsto.

 

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.