Struju na rate plaća 4.000 domaćinstava

Odaziv potrošača iz kategorije domaćinstava u akciji “Podijelimo teret 4” je zadovoljavajući, a protokole o izmirenju duga za utrošenu električnu energiju u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura potpisalo je preko 4.000 domaćinstava, saopštili su iz EPCG.

Iz ove kompanije podsjećaju da se akciji još mogu priključiti svi potrošači iz kategorije domaćinstva koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, kao i sva domaćinstva kojima ističu postojeći ugovori sklopljeni u akciji Podijelimo teret 2 prije dvije godine.

Domaćinstva dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, mogu otplaćivati u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura, bez učešća, uz uslov da su plaćena tri posljednja računa. Tako potrošači koji se akciji priključe u avgustu treba da imaju izmirene račune za april, maj i jun. Od trenutka potpisivanja ugovora, i za vrijeme urednog izmirenja obaveza po potpisanom ugovoru neće se obračunavati zatezna kamata. Da bi Ugovor o izmirenju duga ostao na snazi, svakog mjeseca mora se redovno plaćati rata u iznosu od 20 eura i tekući račun“, navode iz EPCG.

Akciji se mogu priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane Ugovore o izmirenju duga.

Iz EPCG, napominju da će se za potrošače iz kategorije domaćinstva koja nijesu prevela brojila na svoje ime, primjenjivati posebne procedure u smislu dobijanja ovlašćenja za korišćenje mjernog mjesta ili preuzimanja obaveze da će u određenom roku pokrenuti proceduru za promjenu vlasništva nad brojilom.

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.