Konjević: Leks specijalisom bi se naplatila dugovanja

Zakonom kojim će biti definisane mogućnosti reprograma poreskog duga i njegovog plaćanja u ratama bi se konačno uveo red u plaćanju poreza, stavili u ravnopravan položaj svi poreski obveznici i naplatila poreska dugovanja, ocijenio je ministar finansija Raško Konjević.

On je najavio da bi zakon bio donijet kao leks specijalis i da bi trajao maksimalno pet godina.

Neplaćanje poreza, osim što je zakonski nedopustivo, negativno utiče na konkurentnost i stvara nejednake uslove na tržištu. Ovaj prijedlog je pokušaj uvođenja reda nakon više godina nedovoljne poreske discipline i pokušaj da se privrednim subjektima da posljednja šansa da posluju u skladu sa tržišnim pravilima – saopštio je Konjević Pobjedi.

Ukupan poreski dug na 20. jun ove godine iznosio je 777,6 miliona eura, dok je prema ocjeni Poreske uprave od toga realno naplativo 236,5 miliona eura. Konjević smatra da se sa tim zakonskim rješenjem ne bi podsticale kompanije da ne plaćaju poreze, već bi se, kako je rekao, konačno uveo u red i jednakost među poreskim obveznicima.

Zakon će predvidjeti da poreski dužnici, osim plaćanja duga, moraju redovno servisirati svoje tekuće obaveze. Povlašćeni su mogli da ne plaćaju porez i time ostvaruju bolju poziciju na tržištu i time ugrožavaju poziciju ogromnog broja malih i srednjih preduzeća koji uredno izmiruju svoje obaveze i pune budžet omogućavajući državi da servisira svoje obaveze – izjavio je Konjević.

On je objasnio da će prijedlogom zakona, po ugledu na letonsko iskustvo, koje je odobrila Evropska komisija, biti predviđeno da svi poreski obveznici koji imaju poreski dug moći da se prijave na javni poziv. Ako ispunjavaju uslove koji će biti transparentni, zavisno od iznosa duga, plaćaju poreski dug u ratama najviše do 60 mjeseci uz obavezu da redovno izmiruju svoje tekuće poreske obaveze. Kamata ne bi bila obračunata na iznos duga ukoliko poreski dužnik izmiruje redovno preuzete ugovorne obaveze koje bi potpisao sa državom – precizirao je Konjević.

Za neodgovorne stečaj

On je upozorio da u slučaju nepoštovanja preuzetih ugovornih obaveza, poreski dužnik ne bi bio oslobođen kamata, a država bi se rigorozno suočila sa takvim ponašanjem poreskog obveznika otvaranjem stečajnog postupka.

Konjević smatra da teško da postoji država koja za sebe može da kaže da je adekvatno uređena i ima snažnu fiskalnu disciplinu, a u kojoj je iznos poreskog duga na nivou njenog tekućeg budžeta, preko 700 miliona eura.

Nezamislivo je da smo u proteklih nekoliko godina dozvolili da pojedini poreski obveznici ne izmiruju redovno svoje poreske obaveze – izjavio je Konjević.

On je podsjetio da 61 poreski obveznik duguje pojedinačno preko pola miliona eura raznih poreskih obaveza, a u ukupnom iznosu preko 120 miliona eura.

Dug je dominantan u dijelu poreza i doprinosa, čime je položaj radnika u tim kompanijama obespravljen jer imaju probleme u slučajevima odlaska u penziju. Čudi i da, recimo u Rudniku uglja Pljevlja, gdje je najveći pojedinačni akcionar italijanska kompanija A2A, dug iznosi oko 15 miliona eura – upozorio je Konjević.

On smatra da im to sigurno ne bi bilo dozvoljeno u njihovoj matičnoj zemlji, niti bi to mogao biti dio njihove korporativne kulture.

Konjević je podsjetio da je poreski dug od preko 70 miliona jednak deset godišnjih budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova ili skoro četiri godišnja budžeta sistema zdravstva.

(Opširnije u današnjem broju Pobjede)

Check Also

Završeno spektakularno prvo izdanje Tomorrow konferencije: Više od 21.000 ljudi ispratilo događaj

Završeno je prvo spektakularno izdanje TOMORROW konferencije koja se od 13. do 15. maja održavala …

Leave a Reply

Your email address will not be published.