Javnost treba da zna pravu namjenu Buljarice

Potpredsjednik Vlade Milorad Vujović ocijenio je da je neophodno ukinuti rješenje kojim je određena tajnost postupka pripreme i održavanja međunarodnog tendera za valorizaciju lokaliteta Buljarica, zbog prava crnogorske javnosti da zna kakva je namjena određena ovom turističkom biseru.

On je saopštio da Savjet za privatizaciju nema osnova da prikriva podatke koji se odnose na sastav Tenderske komisije, tendersku dokumentaciju sa pratećim materijalom, izvještaj pravnog savjetnika o ponudi i Nacrt ugovora o dugoročnom zakupu-prodaji.

Ovo dobij a na značaju jer je Odlukom o planu privatizacij e za 2016. godinu predviđeno da Javni poziv mora biti strukturiran da obuhvata samo prodaju zemljišta u državnoj svojini, a u njemu su navedne nepokretnosti na kojima imamo suvlasništvo države Crne Gore i fizičkih lica“, rekao je Vujović.

Check Also

Jack Ma prodao dionice Alibabe vrijedne 8,2 milijardi dolara

Osnivač kineske kompanije Alibaba, Jack Ma na prodaji dionica inkasirao je milijarde dolara nakon što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *