Lizing kompanije u Srbiji u prvom tromjesečju ostvarile dobit

U prva tri mjeseca ove godine lizing kompanije u Srbiji imale su ukupni dobitak, prije oporezivanja, od 368,4 miliona dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kako se navodi u izvještaju koji je objavljen na sajtu centralne banke, od ukupnog broja davalaca finansijskog lizinga, samo je jedan zabeležio negativan rezultat prije oporezivanja u iznosu od 973.000 dinara, dok su svi ostali imali pozitivan rezultat.

U poredjenju sa prvim tromjesečjem prethodne godine pozitivan rezultat sektora finansijskog lizinga na dan 31. marta 2016. godine je višestruko veći, što se objašnjava značajno nižim troškovima i rashodima, prvenstveno troškovima po osnovu rashoda od kamata.

Kako se navodi, taj sektor na kraju prvog tromjesečja ove godine bilježi prihode od kursnih razlika, dok je na isti dan prethodne godine bilježio znatne rashode, upravo po osnovu kursnih razlika, što je najviše uticalo na ovako veliko smanjenje ukupnih rashoda i gubitaka.

Ukupna bilansna aktiva svih davalaca finansijskog lizinga je na dan 31. marta 2016. godine iznosila je 59,7 milijardi dinara, što u odnosu na kraj prvog tromjesečja 2015. godine predstavlja povećanje od 4,7 odsto.

Sa aspekta predmeta lizinga, na kraju prvog tromjesečja 2016. godine, najveće učešće u plasmanima po osnovu finansijskog lizinga i dalje se odnosi na finansiranje teretnih vozila, minibusa i autobusa sa 35,7 odsto, kao i na finansiranje putničkih vozila, pri čemu je njihovo relativno učešće smanjeno sa 28 odsto na kraju 2015. godine na 27,8 odsto.

Bizlife

Check Also

U budžetu Opštine Ulcinj na red došli dugovi, odlažu investicije

Rebalans budžeta Opštine Ulcinj planiran je na iznos 9,28 miliona eura, što je za 4,73 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *