U septembru revizija poreskog duga

Državna revizorska institucija u septembru će izvršiti kontrolnu reviziju Poreske uprave i efikasnosti naplate poreskog duga imovinom dužnika, kazao je za Pobjedu senator DRI Branislav Radulović.

Senat DRI, kada je u pitanju naplata poreskog duga i efikasnost rada Poreske uprave, planirao je u ovoj godini dvije revizije. Prva je kontrolna revizija kako bismo utvrdili efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga shodno izdatim preporukama DRI. U prethodnoj reviziji, koju smo objavili u juna 2015, izdali smo osam preporuka. S obzirom da je protekao rok od godinu, DRI će utvrditi stepen realizacije preporuka i efikasnost postupanja ovog subjekta revizije. Druga revizija ima karakter revizije uspjeha, a njen cilj je da utvrdi efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika“, objasnio je Radulović.

Vlada je nakon sjednice u četvrtak objavila informaciju u kojoj se navodi da je ukupan poreski dug na 20. jun ove godine 777,6 miliona eura, ali da je, po ocjeni Poreske uprave, realno naplativo 236,5 miliona eura. Među najvećim dužnicima su Rudnik uglja Pljevlja sa 15 miliona, Montenegro erlajnz 12 miliona, “Radoje Dakić“ 11 miliona, “Ave Marija Koljčević“ sedam, Vektra Montenegro 4,7, Vektra Jakić 3,8, Tehnoput 4, Plantaže 3,6, Čistoća Pljevlja 2,7, Impek 2,05, Fablajv 2,4 miliona eura…

Poreska uprava i Ministarstvo finansija treba Vladu da informišu o preduzetim mjerama i stanju duga u roku od 45 dana. Radulović za Pobjedu kaže da su obje revizije u procesu sprovođenja i nadležni kolegijumi DRI i angažovani državni revizori sprovode sve radnje shodno utvrđenim detaljnim planovima.

“Očekujem da sve revizorske radnje budu okončane u septembru i da ih, u skladu sa Zakonom o DRI, nakon izjašnjenja subjekata revizije, objavimo u Godišnjem izvješaju DRI koji se podnosi Skupštini Crne Gore najkasnije do 31. oktobra“, kazao je on odgovarajući na pitanje kada će biti završene dvije revizije – kontrolna i revizija naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika, koje su u toku.

Kroz osam preporuka koje je DRI u junu prošle godine dala, između ostalog se navodi da je nenaplaćeni poreski dug državi na kraju prošle godine bio 720,1 milion eura, a da Poreska uprava nema mogućnosti da sa  postojećim modelom i raspoloživim ljudskim resursima obezbijedi efikasnu naplatu poreskog duga.

Na pitanje šta očekuje od revizije naplate poreskog duga imovinom, Radulović je ocijenio da se radi o vrlo zahtjevnoj reviziji i veoma osjetljivom institutu naplate poreskog duga.

Subjekti revizije su Poreska uprava i Uprava za imovinu. DRI će ocijeniti da li su državni organi preduzeli neophodne aktivnosti za efikasnu naplatu poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika, kao i na koji način se evidentira, procjenjuje i koristi preuzeta imovina“, najavio je Radulović.

On podsjeća da je Poreska uprava u utvrđenom roku podnijela izvještaj o realizaciji preporuka koji je bio razmatran na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Na zahtjev DRI urađeno je i inovirano izjašnjenje, a revizija će utvrditi tačnost izjašnjenja Poreske uprave i efekat sprovodenih mjera u cilju bolje naplate poreskog duga“, kazao je on.

Subjekti revizije, generalno gledano, vrlo odgovorno i profesionalno sprovode preporuke DRI. Međutim, u nekim oblastima, kao što su koncesije imamo manji stepen realizacije preporuka što su pokazale i zadnje dvije objavljene kontrolne revizije“, kazao je Radulović odgovarajući na pitanje kakav je odnos DRI i Vlade kada je u pitanju poreska politika i kako se sprovode preporuke vrhovne revizije.

Radulović kaže da prilikom pripreme zakona o reviziji nije konsultovana DRI.

Zakon tretira komercijalnu reviziju, odnosno reviziju privrednih društava i drugih subjekata realnog sektora. U postupku izrade ovog zakona predlagač nije konsultovao DRI. Smatramo da i pored činjenice da DRI vrši reviziju javnog sektora da smo mogli, na nivou profesije, pomoći predlagaču da se dobije konzistentniji i profesionalno bolji zakonski tekst. Prije svega iz razlogašto DRI sprovodi i revizije privrednih društava u kojima država ima većinsko vlasništvo i u ovoj oblasti imamo zavidno profesionalno iskustvo i znanje koje je predlagač zakona mogao koristiti”, ocijenio je Radulović.

Pobjeda

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

Leave a Reply

Your email address will not be published.