Deblokiran račun Bolnice Meljine

Opština Herceg Novi odblokirala je račun privatne zdravstvene ustanove bolnice Meljine, saznaju Dnevne novine.

Prema riječima direktora Uprave lokalnih javnih prihoda Dragana Mračevića, od juče je potpisan ugovor između Opštine Herceg Novi i privatne zdravstvene ustanove bolnice Meljine, na osnovu koje Uprava lokalnih javnih prihoda postupa na osnovu zaključaka o povlačenju blokade žiro računa bolnice.

Ova odluka donijeta je na prethodnom skupštinskom zasijedanju. Potpisan je ugovor o reprogramu duga za iznos poreza na 18 mjesečnih rata i data je mjenica kao pokriće“, zaključio je Mračević za Dnevne novine.

Na nedavnom skupštinskom zasijedanju, objašnjeno je da je cilj zaključenja Ugovora sprečavanje nastanka štetnih posljedica po građane Herceg Novog, jer bi finansijska blokada bolnice Meljine dovela do umanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji grada i otežala pravo na kvalitetnu medicinsku uslugu građanima Herceg Novog.

Ugovorne strane čine nespornim postojanje duga bolnice prema Opštini, koji sa kamatom iznosi 155.711,16 eura, po osnovu poreza na nepokretnosti, koji je dospio za plaćanje i koji je punovažan. Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi je, upravo zbog pomenutog duga, nedavno pokrenula postupak naplate istog, i da je zbog nesposobnosti bolnice da vrati dug, nastupila blokada njenog računa.

Predlogom odluke utvrđena je dinamika izmirenja duga na način da se on isplati u 18 mjesečnih rata u iznosima od po 8.650,62 eura, a prva rata dospijeva u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora.

Check Also

Jack Ma prodao dionice Alibabe vrijedne 8,2 milijardi dolara

Osnivač kineske kompanije Alibaba, Jack Ma na prodaji dionica inkasirao je milijarde dolara nakon što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *