CRPS-u naloženo da upiše dobrovoljnu likvidaciju Trenda

Upravni sud donio je presudu kojom je postalo pravosnažno rješenje Ministarstva finansija u kojem se nalaže Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) da mora da upiše dobrovoljnu likvidaciju Fonda zajedničkog ulaganja Trend i objavi je u Službenom listu.

Predstavnik manjinskih akcionara, Vesna Grgurović kazala je da je Upravni sud donio presudu kojom je poništio rješenje Ministarstva finansija od oktobra prošle godine, pa je na snazi ostalo rješenje Ministarstva od kraja januara 2013. godine kojim je naloženo CRPS-u da mora upisati dobrovoljnu likvidaciju Fonda.

Ministarstvo finansija je dužno da pravosnažnu presudu Upravnog suda realizuje u roku od 30 dana. Službe Ministarstva finansija su do sada dva puta postupile suprotno pravosnažnim presudama Upravnog suda, grubo kršeći zakon i zloupotrebljavajući službeni položaj“, navela je Grgurović u saopštenju.

Zbog toga su, kako je podsjetila, do sada podnijete dvije krivične prijave protiv direktora Direktorata za poreski i carinski sistem, Nova Radovića i bivšeg ministra finansija Radoja Žugića, koji su u postupku pred nadležnim tužilaštvom.

Od novog ministra finansija, Raška Konjevića očekujemo da će u zakonskom roku izdati rješenje kojim će ispoštovati treću pravosnažnu presudu Upravnog suda, donijetu 1. juna, i omogućiti realizaciju rješenja Ministarstva finansija od januara 2013. godine“, rekla je Grgurović.

Time će se, kako je ocijenila, zaključiti jedan nezakoniti postupak koji su vodili i organizovali zaposleni službenici Ministarstva finansija na radnim mjestima u CRPS-u, Milo Paunović, Direkciji za drugostepeni poreski i carinski sistem, Mirko Jovović i Radović skoro pune četiri godine.

Mi manjinski akcionari Trenda zahtijevamo od Konjevića da takođe onemogući nezakonito djelovanje tih službenika u svom Ministarstvu, kao i da garantuje primjenu zakona i poštovanje pravosnažnih sudskih presuda iz kojih proizilazi zaključak da je sprječavanje objave dobrovoljne likvidacije bilo nezakonito“, objasnila je Grgurović.

Ona je takođe obavijestila manjinske akcionare da su sve dosadašnje odluke sa Skupština, koje su uslijedile nakon Odluke o dobrovoljnoj likvidaciji fonda, a koje su organizovale neovlašćene osobe, nezakonite i pokrenute su tužbe za njihovo poništenje pred Privrednim sudom Crne Gore.

Takozvani novi upravljači fonda su za ovo kratko vrijeme, za koje njime upravljaju, uspjeli svjesno da obezvrijede fond spremajući ga za prodaju i predaju domaćim investitorima – glavnim akterima svih ovih dešavanja u zadnjih dvije i po godine“, rekla je Grgurović.

Novi upravljači su, kako je precizirala, dali na prodaju zemljišta na Velikoj plaži površine 160 hiljada metara kvadratnih za svega 5,6 miliona EUR što predstavlja cijenu od oko 30 EUR po kvadratu.

Procjenu su radili njima dobro poznati procenjivači sa jednim ciljem da se napravi što niža procjena i zadovolje apetiti njima poznatih kupaca“, dodala je Grgurović.

Protiv takve odluke Skupštine fonda se, kako je navela, priprema tužba za njeno poništenje.

Zbog toga se upozoravaju potencijalni kupci da se uzdrže od kupovina objavljenih nekretnina koje ćemo sigurno sudski osporiti, i time izbjegnu troškove i duge sudske procese“, zaključila je Grgurović.

Analitika

Check Also

Privredni sud odblokirao račun Opštine Budva

Vijeće Privrednog suda kojim je predsjedavao Blažo Jovanić usvojio je prigovor Opštine Budva i time …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *