Zašto je Zapadni Balkan plodno tle za inovacije i preduzetništvo?

Na Zapadnom Balkanu investiranje je i dalje u početnoj fazi, navodi ’Start Labs’. Preduzetnički ekosistem u svakoj zemlji polako dobija oblik ali privatni sektor mora biti održiv i privući dalji kapital. Evo zašto je ovaj dio jugoistočne Evrope plodno tle za investicije i inovacije, po viđenju ovog sajta.

Regionalni karakter

Balkance odlikuje visok stepen strasti i energije, kao i hrabra odlučnost na suočavanje. Stav ’možemo mi to’ je ključna karakteristika ljudi ovog regiona, navodi se u tekstu. Ovo su bitne karakteristike za ranu fazu ulaganja. Ovo je prednost domaćih preduzetnika.

Isplativost

Visok stepen stručnosti po dobroj cijeni je ono što pokreće ekonomiju ovog podneblja. Za ljude Zapadnog Balkana zaista se može reći da su ’value for money’. Zahvaljujući izraženim tehnološkim sposobnostima region cvjeta u tehničkim startapima i inovacijama.

Apetit za rizik

Veliki broj uspješnih preduzetničkih poduhvata pomogli su stvaranju kulture tolerancije rizika u cijelom regionu. Dugo se održava verovanje da su Amerikanci bolji preduzetnici, ali podaci govore da oni jednostavno više motivišu svoje državljane da se odvaže na prvi korak.

Raspon sposobnosti

Za razvijena tržišta je tipično da timovi za startape imaju mnogo članova od kojih je svako ekspert u određenoj oblasti. Kada je riječ o jugoistočnoj Evropi preduzetnici i inovatori, zbog ograničenih resursa, imaju tendenciju da imaju pliće, ali šire znanje raznoraznih oblasti. Ovo je odlično kada je riječ o početničkoj fazi kompanije.

Plodno tle za inovacije

Neophodnost stvara pogodno tle za inovacije u regionu, a on je deio Evrope koji vjekovima mora da uradi ’više sa manje’.

Dakle, ovo tržište predstavlja izazov. Prvenstveno investitori i preduzetnici imaju nedostatak zajedničkog jezika i razumijevanja. Korporacijska kultura je i dalje u razvoju i pokretači posla ne razumiju kako i zašto industrija funkcioniše.

Ovo tržište nije poznato po inovacijama ali određene brojke govore i u njihovu korist, kao i prepoznatljiva imena:

Nordeus – deset miliona korisnika mjesečno

Frame – pokreće Windows aplikacije u pretraživaču

Seven bridges – bioinformatički cloud

Bellabeat – pametan nakit za žene

Schneider Electric DMS – oko 30 doktora nauka radi na optimizaciji preko 70 mreža za električnu distribuciju na šest kontinenata.

Izvor: BIZLife

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *