Ilustracija

1000 plus: Blokada kompanije ne utiče na građane

Uslov za učešće građevinskih kompanija u projektu Hiljadu plus nije bio da imaju izmirene poreske obaveze, a u slučaju da firmama bude blokiran račun postoje garancije zbog čega korisnik ne može biti oštećen, odgovoreno je Vijestima iz Ministarstva održivog razvoja i turizma koje je vodilo ovaj projekat.

Građani koji su dobili vaučere u okviru projekta Hiljadu plus, kao krajnji korisnici dugoročnog stambenog kredita, zaštićeni su kroz uslove koji su definisani u javnom pozivu za investitore, a koje su ispunile sve građevinske kompanije koje učestvuju u projektu.

Pored ostalih i kompanija Cijevna komerc je ispunila uslove javnog poziva i kvalifikovala se za učešće u projektu 1000+ na osnovu dostavljene dokumentacije tražene javnim pozivom, saopšteno je iz Ministarstva.

Javni poziv za građevinske kompanije objavljen je ranije, na osnovu odluke Vlade, i u njemu nema uslova da se ne mogu prijaviti firme koje imaju poreski dug. Cijevni komerc je račun blokiran 21. juna i tada je naplaćeno 100.000 eura. Njen ukupan dug na kraju maja za poreze, naknade i doprinose iznosio je 1,7 miliona eura.

Uslov za građevinske kompanije za učešće u ovom projektu bili su dokaz o registraciji, lista izgrađenih objekata sa dozvolama, dokumentacijom da su izgrađeni u skladu sa tehničkim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta.

Uslov je bila i garancija ponude u visini od dva odsto od predračunske vrijednosti objekta, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora, u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma. Ti uslovi traženi su i za objekte koji su sada u izgradnji.

Svi investitori su zaključno sa 3. junom tekuće godine dostavili bankarsku garanciju za završetak izgradnje u slučaju neispunjenja obaveza investitora ili preduzimača u vrijednosti 5% od iznosa ponude. Ukoliko je u listu nepokretnosti za zemljište na kome je objelcat izgrađen upisana hipoteka, investitori su dostavili bankarsku garanciju, odnosno mjenicu u iznosu 1% vrijednosti zemljišta, kojom se garantuje brisanje tereta hipoteke iz lista nepokretnosti do dana zaključenja kupoprodajnih ugovora, saopšteno je iz Ministarstva.

Zbog toga su, kako navode, svi građani zaštićeni kako bi nesmetano realizovali vaučere.

Zaštita od neizmirenih ugovorenih obaveza je višestruka. Naime, građani su zaštićeni kroz činidbene garancije izdate Ministarstvu od strane građevinskih kompanija, kao i kroz garancije koje su građevinske kompanije dale bankama kod kojih su se zadužili za izgradnju objekata. Eventualna blokada računa, u konkretnom slučaju kompanije Cijevna kornere, ne može uticati na realizaciju projekta, odnosno ne može smetati potpisivanju predugovora i ugovora između korisnika vaučera i građevinske kompanije, navedeno je iz Ministarstva.

Vijesti

Check Also

Deseta prodaja imovine bivše fabrike Radoje Dakić

Stečajni upravnik Mladen Marković oglasio je desetu prodaju imovine bivše fabrike Radoje Dakić. Na prodaji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *