Najveće banke u Srbiji: Banca Intesa, Komercijalna banka i UniCredit

Banka Intesa je po visini aktive i dobiti u 2015. prva na rang listi banaka, dok je u sektoru osiguranja, u prethodnoj godini najveće tržišno učešće po visini premije ostvarilo Dunav osiguranje. Krajnji rezultat bankarskog sektora u iznosu od 7,5 milijardi dinara bio je 3,2 puta bolji u odnosu na 2014. godinu, ali je daleko ispod zadovoljavajućih prinosa u odnosu na angažovani kapital i aktivu.

Prvu poziciju među pet najvećih banaka u Srbiji po visini aktive u 2015. godini, na osnovu podataka Narodne banke Srbije, zauzima Banca Intesa, sa učešćem u ukupnoj aktivi od 16 odsto. Slijede je Komercijalna banka, UniCredit banka, Raiffeisen banka i Societe Generale banka. Banka Intesa je na prvom mestu i po dobiti u apsolutnom iznosu, sa bruto dobitkom od preko 8,5 milijardi dinara u 2015. godini, a među prvih pet po profitabilnosti slijede UniCredit banka, Raiffeisen banka, AIK banka i Eurobanka.

Lista banaka po dobiti 2015 Bruto dobit (u 000 din)

 1. Banca Intesa a.d. Beograd 8.584.579
 2. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 6.366.383
 3. Raiffeisen banka a.d. Beograd 4.341.952
 4. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd 3.413.320
 5. Eurobank a.d. Beograd (1) 2.916.318
 6. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 2.063.461
 7. ProCredit Bank a.d. Beograd 1.826.670
 8. Erste Bank a.d. Novi Sad 1.189.456
 9. Srpska banka a.d. Beograd 464.606
 10. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 393.323

Lista banka po aktivi 2015 (u 000 din)

 1. Banca Intesa a.d. Beograd 487.799.169
 2. Komercijalna banka a.d. Beograd 391.856.849
 3. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 308.283.811
 4. Raiffeisen banka a.d. Beograd 234.426.451
 5. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 230.537.473
 6. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd 179.078.758
 7. Eurobank a.d. Beograd (1) 140.582.600
 8. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 129.865.797
 9. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 120.328.157
 10. Erste Bank a.d. Novi Sad 117.487.765

Društva za osiguranje po ukupnoj premiji u 2015

 1. Dunav 21.461.336
 2. Generali Osiguranje 18.632.562
 3. DDOR 9.408.425
 4. Wiener 7.872.183
 5. UniqaNeživot 4.190.150
 6. Triglav 3.404.566
 7. Grawe 3.285.908
 8. Milenijum 2.550.953
 9. AMS 2.482.351
 10. UniqaŽivot 1.817.569

Check Also

Mogu li domaći gosti ublažiti štetu: U Crnu Goru preko 90 posto turista dolazi iz inostranstva

Iako bi početak jula trebao biti i početak najposjećenijeg perioda turističke sezone, skoro polovina izdavalaca …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *