Danilo Petrović

Cijevni komerc blokiran račun

Poreska uprava juče je na zahtjev Ministarstva finansija blokirala žiro-račun kompanije Cijevna kornere i prinudno naplatila 100 hiljada eura.

Ukupan dug Cijevne kornere na kraju maja za poreze, naknade i doprinose iznosio je 1,7 miliona eura.

Ova kompanija, biznismena Danila Petrovića, ovoliki ili dug u sličnim iznosima ima već pet godina.

Firmi do juče nije bio blokiran račun. U informaciji Poreske uprave o poreskom dugu na 31. maj, za Cijevnu komerc su prazne rubrike koje se odnose na preduzete mjere i predloge za moguću naplatu duga. Navedeno je samo moguće obezbjeđenje preko poravnanja za dug Opštine Budva prema ovoj firmi, ali ne i koliko on iznosi, kada je to predloženo i šta je urađeno.

Podaci o poreskim dugovima najvećih dužnika, pokazuju da neki od njih godinama nijesu kontrolisani, da nema rješenja o prinudnoj naplati ili da ona nijesu prosljeđivana Centralnoj banci, kao da država nekima od tih dužnika i dalje dodjeljuje unosne poslove.

Usvajana su i nova rješenja o plaćanju duga na rate iako prethodna nijesu poštovana, a za neke u dokumentaciji Poreslce uprave uopšte nema predloga kako da se naplati dug.

Ukupni poreski dug državi iznosi 584,7 miliona eura, a iz Poreske uprave su tokom sjednice skupštinskog Odbora za ekonomiju kazali da je realno naplativo odsto 230 miliona, ali da ne treba očekivati značajnije pomake u naplati u narednih pola godine.

Vijesti

Check Also

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) organizuje drugi modul seminara na temu Solventnost

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) organizuje drugi modul seminara na temu Solventnost II pod pokroviteljstvom Agencije …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *