Danilo Petrović

Cijevni komerc blokiran račun

Poreska uprava juče je na zahtjev Ministarstva finansija blokirala žiro-račun kompanije Cijevna kornere i prinudno naplatila 100 hiljada eura.

Ukupan dug Cijevne kornere na kraju maja za poreze, naknade i doprinose iznosio je 1,7 miliona eura.

Ova kompanija, biznismena Danila Petrovića, ovoliki ili dug u sličnim iznosima ima već pet godina.

Firmi do juče nije bio blokiran račun. U informaciji Poreske uprave o poreskom dugu na 31. maj, za Cijevnu komerc su prazne rubrike koje se odnose na preduzete mjere i predloge za moguću naplatu duga. Navedeno je samo moguće obezbjeđenje preko poravnanja za dug Opštine Budva prema ovoj firmi, ali ne i koliko on iznosi, kada je to predloženo i šta je urađeno.

Podaci o poreskim dugovima najvećih dužnika, pokazuju da neki od njih godinama nijesu kontrolisani, da nema rješenja o prinudnoj naplati ili da ona nijesu prosljeđivana Centralnoj banci, kao da država nekima od tih dužnika i dalje dodjeljuje unosne poslove.

Usvajana su i nova rješenja o plaćanju duga na rate iako prethodna nijesu poštovana, a za neke u dokumentaciji Poreslce uprave uopšte nema predloga kako da se naplati dug.

Ukupni poreski dug državi iznosi 584,7 miliona eura, a iz Poreske uprave su tokom sjednice skupštinskog Odbora za ekonomiju kazali da je realno naplativo odsto 230 miliona, ali da ne treba očekivati značajnije pomake u naplati u narednih pola godine.

Vijesti

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.