Nedjeljna škola berze: Načini zaključenja poslova na Montenegroberzi

Ove nedjelje ćemo pisati o načinima na koji se mogu zaključiti poslovi na Montenegroberzi.

Kada smo govorili o članovima Berze i brokerima, objasnili smo da brokeri kroz trgovačke stanice unose naloge u elektronski BTS sistem trgovine na Montenegroberzi. U momentu kada se ispune uslovi da se izvrše unijeti nalozi, dolazi do sklapanja transakcija. Prilikom sklapanja transakcija, na kupovnoj i prodajnoj strani se mogu naći nalozi istog člana Berze. Kada dođe do uparivanja naloga unutar istog člana Berze, ovakva transakcija se naziva „aplikacija” i ima oznaku „A”.

Pored aplikacija, koje se zaključuju iz već postojećih naloga jednog člana Berze unijetih u sistem za trgovanje, postoje i namjerne aplikacije i imaju oznaku „NA”. Sklapanje transakcija kroz namjernu aplikaciju odvija se tako što broker direktno, kroz posebnu masku za unos naloga, unosi podatke iz kupovnog i iz prodajnog naloga. Kako su uslovi za sklapanje transakcije ispunjeni unosom naloga kroz namjernu aplikaciju, dolazi do momentalnog zaključivanja transakcije.

Iz svega navedenog i ranijih tekstova, može se zaključiti da je Montenegrobeza „mjesto” gdje dolazi do sklapanja transakcija uparivanjem naloga koje u sistem za trgovanje unose brokeri. Jedini posao za koji Montenegroberza ima ovlašćenje za unos naloga u sistem Berze i sklapanje transakcija su blok transakcije. Način i uslovi sklapanja ovih transakcija definisani su Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija (http://www.scmn.me/fajlovi/01-1-1678-3-06.pdf), koje propisuje Komisija za hartije od vrijednosti. Pravilima se propisuje način trgovanja određenom količinom akcija, po utvrđenoj cijeni.

Blok akcija je najmanja količina akcija koja ispunjava jedan od sljedeća dva kriterijuma:

  • vrijednost posla kupoprodaje bloka akcija iznosi najmanje 250.000,00 eura;
  • akcije koje su predmet bloka predstavljaju najmanje 10% od ukupnog broja akcija tog emitenta.

Kako se određuje cijena po akciji u blok transakciji i koliko može biti njeno odstupanje u odnosu na prosječnu cijenu,  takođe je definisano Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija. Član Berzi dostavlja ispunjen i ovjeren Obrazac za prijavu posla trgovine blokom akcija. U Obrascu se nalaze podaci o kupcu i prodavcu akcija, simbolu hartije, količini akcija koja je predmet kupoprodaje, cijeni po akciji i ukupnoj vrijednosti bloka akcija. Za trgovinu blokom akcija se definiše poseban simbol, tj. pored postojećeg simbola za određenu hartiju se dodaje oznaka – B. Primjer: ako se kroz blok transakciju trguje akcijama emitenta „Crnogorski Telekom“  AD Podgorica, čiji je simbol TECG, za blok transakciju se definiše simbol TECG-B. Nakon provjere ispunjenosti uslova za sklapanje blok transakcije, ovlašćeno lice na Berzi, kroz posebnu aplikaciju sistema za trgovanje, unosi podatke i zaključuje blok transakciju.

Jedna od metoda trgovanja na Montenegroberzi je i aukcija za paket akcija. Aukcija za paket akcija može biti organizovana na dva načina:

  • 1:1 prodaja cjelokupnog broja akcija jednom kupcu i
  • 1:N prodaja akcija većem broju kupaca.

Član Berze, u ime klijenta (prodavca akcija), upućuje Berzi zahtjev o prodaji paketa akcija putem aukcije u pisanoj formi, navodeći podatke o hartiji od vrijednosti, količini koja je namijenjena za prodaju, početnoj cijeni, uslovima plaćanja i načinu organizovanja aukcije. Odbor direktora Montenegroberze donosi Odluku o održavanju aukcije, o čemu odmah obavještava članove Berze, Komisiju za hartije od vrijednosti i javnost. Faze trgovanja za aukciju za paket akcija definisane su Pravilima Montenegroberze i Odlukom o rasporedu trgovanja. Osnovna razlika između trgovanja po metodi 1:1 i metodi 1:N je što kod metode 1:1 svi uneseni kupovni nalozi moraju odgovarati, po količini, već unesenom prodajnom nalogu. Za trgovanje hartijama koje su predmet trgovine po metodi aukcija za paket akcija definiše se poseban simbol, tako što se postojećem simbolu  dodaje oznaka – A.

 

 

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

Leave a Reply

Your email address will not be published.