EPCG: Sjednica skupštine akcionara 23. juna

Ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara Elektroprivrede održaće se 23. juna u Nikšiću. Na toj sjednici će biti razmatrana odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Crnogorski elektrodistributivni sistem Podgorica.

Na dnevnom redu Skupština akcionara razmatraće i odluku o prihvatanju nenovčanog uloga u to preduzeće kao i izmjene, dopune i prečišćen tekst Statuta EPCG. Kvorum ponovljene skupštine akcionara čine dioničari koji posjeduju najmanje 33 odsto od ukupnog boja akcija sa pravom glasa, navodi se u saopštenju.

Vanredna skupština akcionara EPCG, na kojoj je 30. maja trebalo da se donese odluka o izdvajanju Funkcionalne cjeline Distribucija u zasebno preduzeće, odložena je zbog izostanka predstavnika državnog kapitala.

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.