Dobrovoljna likvidacija fonda Moneta

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda Moneta donijela je odluku o dobrovoljnoj likvidaciji fonda. Za likvidatora je imenovan Aleš Musar, predsjednik borda direktora Društva za upravljanje (DZU) Moneta, koje je upravljalo fondom.

Musar je objasnio da su sada prvi koraci izvještavanje Centralnog registra privrednih subjekata o likvidaciji, obavještavanje Komisije za hartije od vrijednosti o donošenju odluke o likvidaciji i imenovanju likvidatora i javna objava za akcionare i eventuelne povjerioce.

Sve nabrojano biće izvršeno u ovoj sedmici“, rekao je Musar Vijestima.

Fond Monetu su godinama kontrolisali slovenački investitori.

Imovina ZIF Moneta prema kvartalnom izvještaju na kraju marta ove godine čine akcije ulcinjske kompanije Otrantkomerc berzanske vrijednosti 4.294.312,75 eura.

Neto vrijednost (bez dugova) je oko 4,1 milion eura, odnosno oko 4,1 cent po akciji, a ukupan broj akcija 99.990.471. Kroz postupak likvidacije poslije izmirivanja obaveza podijeliće se akcije Otrantkomerca.

Nakon dostavljanja početnih finansijskih izvještaja Komisji i upisu likvidatora u CRPS likvidator će imati obavezu da jednom sedmično izvještava KHOV o aktivnostima vezanim za postupak likvidacije.

Fond u likvidaciji dužan je da sačeka 60-dnevni zakonski rok za prijavu eventuelnih potraživanja (iako smo posve sigurni da su sva evidentirana) i nakon toga prodati onoliko imovine koliko je potrebno za izmirivanje obaveza. Kada to bude završeno pripremićemo konačni izvještaj i sazvati vanrednu skupština na kojoj će se taj izvještaj prezentovati, dodao je Musar. On očekuje da bi likvidacija mogla biti završena još u ovoj godini.

Vijesti

Check Also

United Grupa pomaže zemljama u regionu sa 3 miliona dolara, Crnoj Gori namijenjeno 250.000

United Grupa, koja posluje u sedam zemalja u regionu, u duhu solidarnosti zbog borbe sa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *