Nedjeljna škola berze: eBroker

Ove nedjelje pišemo o eBrokeru, aplikaciji Berze namijenjenoj direktno krajnim korisnicima, odnosno klijentima brokerskih kuća, koja im omogućava kompletan uvid u trgovanje i dozvoljava kreiranje naloga putem njihovih računara.

Trgovina hartijama putem Interneta je jedan od načina Montenegroberze da omogući lakše upravljanje tržišnim materijalom investitorima na tržištu kapitala. To je moguće zahvaljujući eBrokeru, aplikaciji uz pomoć koje je moguće vršiti trgovinu hartijama od vrijednosti od kuće, sa radnog mjesta, a sve što je potrebno potencijalnom investitoru je pristup Internetu, odnosno Google Chrome.

Tradicionalan način trgovine hartijama na Berzi podrazumijeva da klijent ide u brokersku kuću sa namjerom da kupi ili proda određene hartije od vrijednosti. Broker je zadužen za popunjavanje kupovnog ili prodajnog naloga, koji na kraju završi na Berzi i čeka svoju realizaciju. eBroker je donio novinu u smislu da je sada klijentu omogućeno da direktno upravlja svojim nalogom, bez posredstva brokera, jer je u mogućnosti da ga sam kreira. Klijent je i u mogućnosti da prati kretanje cijena akcija u realnom vremenu sa svog računara putem ove aplikacije. Broker je u ovom slučaju opet posrednik između klijenta i Berze, s tim što je sada njegov zadatak da već popunjeni prodajni ili kupovni nalog od strane klijenta provjeri, prije nego se isti unese u sistem Berze.

E-trading aplikacija u upotrebi je na crnogorskom tržištu od 2012. godine, namijenjena je krajnjim korisnicima (klijentima brokerske kuće) i omogućava im kompletan uvid u njihovo trgovanje. Sastavni je dio softverskog paketa Broker Office. Ova aplikacija ima sljedeće karakteristike:

  • visok nivo sigurnosti (putem ličnog digitalnog sertifikata);
  • jednostavno popunjavanje zahtjeva za unos, izmjenu ili povlačenje naloga;
  • pregled portfelja i novčanog stanja sa trenutnim ažuriranjem;
  • pregled tržišnih podataka (cijena, dubina tržišta, poslovi);
  • praćenje unosa i izvršavanja naloga u realnom vremenu;
  • pregled aktivnih naloga i e-trading zahtjeva;
  • praćenje naloga u dubini tržišta;
  • alarmi (obavještenja o promjenama na tržištu).

Aplikacija se pokreće u Internet pretraživaču, što pruža veliki nivo fleksibilnosti. Preporučuje se korišćenje posljednje verzije Google Chrome Internet pretraživača koji omogućava najbolje performanse (pogotovo u vidu brzine odziva koja je i do deset puta veća u odnosu na druge internet pretraživače). Internet Explorer nije podržan.

Da bi klijent mogao da koristi eTrader aplikaciju potrebno je da otvori eTrading nalog u brokerskoj kući koja koristi Broker Office softverski paket (kod nas je to VIP broker – diler – www.vipbroker.net) jer je eTrader aplikacija sastavni dio ovog softverskog paketa. Korisnik od brokerske kuće dobija sljedeće podatke:

  • URL adresu za pristup aplikaciji;
  • jedinstveno Korisničko ime Lozinku za pristup aplikaciji.

Prije pristupanja aplikaciji klijent treba da preuzme fajl digitalnog sertifikata sa odgovarajuće web stranice i instalira ga na računar. Lični digitalni sertifikat, koji generiše administrator (broker), potvrđuje korisnikov identitet i obezbjeđuje enkripciju podataka koji se razmjenjuju između korisnika i druge strane kao udaljenih strana.

Sama aplikacija jednostavna je za korišćenje. Izgled aplikacije eTrader je sličan Windows-ovom interfejsu (neki od elemenata su: start dugme; radna traka – taskbar; rad sa prozorima – mogućnost otvaranja više istih/različitih prozora, njihovog raspoređivanja, zatvaranja, minimiziranja i slično), pa se korisnici mogu veoma brzo priviknuti na rad.

Uprkos činjenici da je ova aplikacija jako dobra, posebno sa stanovišta stalnih investitora na Berzi, cijeli eBroker projekat ipak nije zaživio kod nas. eBroker aplikaciju ima samo VIP broker – diler, koji ponovo ima mali broj korisnika aplikacije s obzirom na mogućnosti koje se pružaju. Takođe, ukoliko bi došlo do regionalne saradnje Berzi, korisnici ove aplikacije mogli bi da trguju hartijama sa Banjalučke berze, koja takođe posjeduje ovu aplikaciju.

Check Also

Jedino još Njemačka ima novca u ćupu

Posle prvog paketa mjera za kojim je posegao najveći broj zemalja kako bi ublažile posledice …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *