Neto dobit EPCG 8,8 miliona eura

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) završila je prvi kvartal sa neto dobiti od 8,8 miliona eura, što je 34,4 odsto manje nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju marta su pali 8,9 odsto na 59,88 miliona eura.

Poslovni rashodi Elektroprivrede povećani su 0,5 odsto na 52,1 milion eura. Od toga se na troškove materijala odnosilo 9,57 miliona, zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda 10,96 miliona, a amortizacije i rezervisanja 12,03 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su skoro deset miliona eura. Ukupna aktiva preduzeća vrijedila je na kraju marta 1,2 milijarde eura, što je 0,5 odsto više nego u uporednom periodu. Kratkoročna rezervisanja i obaveze preduzeća iznosile su 102,35 miliona, a dugoročna 98,52 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 40,97 miliona, a neraspoređena dobit 19,62 miliona eura.

Profit Elektroprivrede u prošloj godini iznosio je 10,7 miliona eura i ostvaren je iz poslovnih aktivnosti. Poslovni prihod EPCG u 2015. godini iznosio je 241,8 miliona eura, odnosno 2,2 miliona više nego prethodne godine. Poslovni rashod je povećan sa 212 na 232 miliona eura. Troškovi su rasli na stavkama nabavna vrijednost prodate robe za šest miliona, za materijale za pet miliona, za amortizaciju i rezervisanja za pet miliona, kao i za ostale rashode za šest miliona. Jedino su smanjeni troškovi za zaposlene za oko 600.000 na 45,8 miliona. Država Crna Gora ima 57,02 odsto akcija u EPCG, a italijanska kompanija A2A 41,75 odsto.

Check Also

Bankarska kriza dovešće do pooštravanja kreditnih standarda

Stresovi u bankarskom sektoru se pomno prate u pogledu njegovog potencijala da izazove kreditnu krizu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.