Dobitak Marine Bar 119,75 hiljada eura

Kompanija Marina Bar završila je prvi kvartal sa neto dobitkom od 119,75 hiljada eura, 1,7 puta većim nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju marta iznosili 266,1 hiljadu eura, što je 30 odsto više nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi kompanije porasli su 10,7 odsto na 150,1 hiljadu eura. Na zarade, njihove naknade i ostale lične rashode odnosilo se 107,5 hiljada, amortizaciju i rezervisanja 12 hiljada, a na materijal 6,3 hiljade. Ostali poslovni rashodi dostigli su 24,26 hiljada eura.

Ukupna aktiva Marine na kraju marta vrijedila je 10,45 miliona eura i bila je 4,6 odsto veća nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Akumulirani gubitak je dostigao 903,44 hiljade eura, neraspoređena dobit 1,66 miliona eura, a kratkoročna rezervisanja i obaveze 793,93 hiljadeeura.

Država Crna Gora posjeduje 19,47 odsto akcija u barskom preduzeću, Investiciono razvojni fond IRF 17 odsto, Fond penzijsko invalidskog osiguranja PIO 13,4 odsto, Milan Ćetković 4,65 odsto, Zavod za zapošljavanje ZZZCG 4,47 odsto, a Dejan Knežević 1,67 odsto. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcija.

Konzorcijum SIS Multikapitals i AS Latvijas Krajbanka kupio je prije nekoliko godina od Vlade i državnih fondova paket od 54 odsto akcija Marine Bar. Tada su se obavezali na investicije od 12 miliona eura u narednih pet godina.

Na predlog Ministarstva saobraćaja, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je raskinuo ugovor u oktobru prošle godine, jer konzorcijum nije ispunio investicione obaveze. Doveli su do blokade računa nakon što je Krajsbanka u ljeto 2012. otišla u stečaj, a Multikapitals je založio akcije za kredit koji ne vraća.

Predstavnici SIA Multikapitalsa smatraju da je Savjet raskinuo ugovor o kupovini većinskog paketa akcija kršeći stavke ugovora.

Vlada je potvrdila raskid, a Letonci traže da im se odmah vrate akcije ili nadoknadi šteta od 2,2 miliona eura koliko su dali za dionice. Oni su najavili i da će, u slučaju da im ne budu ispunjeni ti uslovi, pokrenuti arbitražni postupak pred sudom u Londonu.

 

Check Also

Gubitak Jugopetrola 82,19 hiljada eura

Naftna kompanija Jugopetrol završila je prvi kvartal sa neto gubitkom od 82,19 hiljada eura, 13 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *