Neto dobit CBCG 1,16 miliona eura

Neto dobit Centralne banke Crne Gore (CBCG) u prošloj godini je iznosila 1,16 miliona eura, oko 28,9 odsto više nego 2014. godine.

Ukupni prihodi Centralne banke smanjeni su 7,81 odsto u odnosu na plan, dok su 1,78 odsto povećani u odnosu na 2014, na 11,27 miliona eura. 

Od ukupnih prihoda, na finansijske se odnosi 1,73 miliona eura. Finansijski prihodi su manji 38,63 odsto u odnosu na plan, a veći 43,81 odsto nego 2014. godine.

Razlog smanjenja u odnosu na planirane finansijske prihode odnosi se na smanjenje prihoda po osnovu kamata na hartije od vrijednosti (HOV) raspoloživih za prodaju, usljed smanjenja kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu“, navedeno je u Godišnjem izvještaju o radu CBCG.

Najznačajnija stavka finansijskih prihoda – prihodi od kamata iznosili su 1,63 miliona eura i bili su 39,52 odsto manji u odnosu na plan i 44,8 odsto veći nego 2014. godine.

Centralna banka je u prošloj godini ostvarila stopu prinosa na ukupna sredstva od 0,64 odsto, dok je ona u 2014. godini bila 0,35 odsto.

Ukupni prihodi poslovanja i drugi prihodi su ostvareni u iznosu od 9,53 miliona eura i veći 0,33 odsto u odnosu na plan, odnosno 3,19 odsto manji u odnosu na 2014. iz razloga smanjenja prihoda od određenih naknada, prihoda od operativnog lizinga i prodaje. Prihodi od naknada za usluge platnog prometa iznosili su 4,12 miliona eura i bili su manji 6,96 odsto u odnosu na plan i 6,53 odsto u odnosu na 2014“, navodi se u izvještaju.

Naknade za kontrolu poslovanja, dozvole i odobrenja iznosile su 2,13 miliona, a za usluge kreditnog registra 440.000 eura.

Prihodi od prodaje plemenitih metala i mjeničnih blanketa iznosili su 370.000 eura i bili su manji 25,75 odsto od planiranih, kao i od prihoda ostvarenih u 2014. godini.

Ukupni rashodi CBCG u prošloj godini su smanjeni 15,07 odsto u odnosu na plan i 0,62 odsto u odnosu na 2014, na 10,1 milion eura. Od toga se na finansijske rashode odnosi 120.000 eura. Finansijski rashodi manji su od planiranih i od izvršenih u 2014. godini, prvenstveno zbog smanjenja rashoda po osnovu kamata bankama na obaveznu rezervu, drugim finansijskim institucijama i javnom sektoru, usljed pada kamatnih stopa na depozitna sredstva.

Troškovi poslovanja iznosili su 9,98 miliona eura i bili su veći 0,83 odsto u odnosu na plan i 0,26 odsto manji u odnosu na 2014. godinu, dominantno zbog, kako je objašnjeno, rasta drugih troškova poslovanja, kao što su rashodi rezervisanja i naknadno utvrđeni rashodi.

Troškovi zaposlenih iznosili su 7,15 miliona eura i povećani su 4,75 odsto u odnosu na plan.

Tokom prošle godine došlo je do povećanja broja zaposlenih u CBCG usljed blagovremenog obavljanja novih funkcija i zadataka banke. Broj zaposlenih bio je 361, a prosječna zarada je iznosila 757,5 eura”, objašnjeno je u izvještaju.

Naknade povećanih troškova zaposlenih iznosile su 420.000 eura i bile su manje 2,59 odsto u odnosu na plan, dok su povećane 14,44 odsto u odnosu na 2014. godinu. Ove naknade se najvećim dijelom odnose na troškove na službenom putu i troškove stručnog usavršavanja zaposlenih.

 

Check Also

Bivši vlasnik Kombinata aluminijuma izgubio još jedan spor

Vrhovni sud odbio je zahtjev En plus grupe za reviziju sudskog postupka u kojem je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *