Monetu bi da likvidiraju u junu

Odbor direktora Monete, društva koje upravlja istoimenim Zatvorenim investicionim fondom, predložio je da skupština akcionara na sjednici zakazanoj za 6. jun razmatra odluku o dobrovoljnoj likvidaciji fonda.

Imovinu fonda, prema podacima iz kvartalnog izvještaja, na kraju marta ove godine čine akcije ul-cinjske kompanije Otran-tkomerc berzanske vrijednosti 4.294.312,75 eura.

Neto vrijednost (bez dugova) je oko 4,1 milion eura, odnosno oko 4,1 cent po akciji pošto je ukupan broj akcija 99.990.471, rekao je Vijestima predsjednik borda Društva za upravljanje Moneta, Aleš Musar.

Fond Moneta godinama kontrolišu slovenački investitori.

Predlog akcionara, ako bude prihvaćen, a potrebna je dvotrećinska većina, je da se nakon izmirivanja obaveza izvrši podjela u akcijama Otrantkomerca, naveo je Musar. Odbor direktora je dužan da stavi na dnevni red predstojeće skupštine Monete dodatne tačke koje traži svaki akcionar sa kvalifikovanim učešćem.

U slučaju prihvatanja odluka likvidacija se vrši prema Zakonu o privrednim društvima. Koliko smo pregledali zakone (o investicionim fondovima i o privrednim društvima) odluka je u isključivoj nadležnosti skupštine akcionara. U proces se uključuju u okviru svojih nadležnosti organi pomenuti u članu 24 Zakona o privrednim društvima, a Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) sigurno i po Zakonu o investicionim fondovima, rekao je Musar.

Tokom Masovne vaučerske privatizacije (MVP) fond Moneta je, kako je navedeno na sajtu fonda, prikupio 26.628 građana.

Prikupljeni vaučer poeni su uloženi u 188 preduzeća koja su bila na listi MVP-a. Jedan dio njih, kao i nekoliko novih predu-zeća, čine portfelj fonda, navodi se na sajtu.

MVP je sprovedena prije 15 godina kada su punoljetni građani dobili vaučere koje su mogli ulagati direktno u kompanije i za njih dobiti akcije ili u privatizacione fondove Trend, HLT, Moneta, MIG, Atlas mont i Eurofond.

Za razliku od bivših gazda Trenda, slovenački investitori koji gazduju Monetom, već nekoliko godina daju pozitivan primjer poštovanja domaćih propisa i prava manjinskih akcionara.

Dobrovoljnu likvidaciju fonda Trenda je prije nekoliko godina pokušala da sprovede bivša | uprava, sa namjerom da izbjegne transformaciju u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (na otvoreni i zatvoreni dio fonda). Zbog nesaglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti u tome su spriječeni, a zbog dugova prema bankama ostali su i bez kontrole u fondu.

Vijesti

Check Also

Addiko uvela ponovo rad od kuće – Poštovanje mjera i zdravlje zaposlenih prije svega

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i najnovijim preporukama NKT-a, Addiko Bank AD Podgorica ponovo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *