Hipotekarna banka planira smanjenje kamata za jedan odsto

Hipotekama banka je planom za ovu godinu predvidjela snižavanje kamatnih stopa u prosjeku jedan odsto. Kod nekih proizvoda, kod kojih je najviše izražena konkurencija među bankama, to sniženje je i znatno veće. Prvenstveno kod bonitetnih klijenata koji su svrstani u A kategoriju kazao je u intervjuu Pobjedi izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović.

Hipotekama banka svake godine inovira ponudu svojih proizvoda u cilju usklađivanja sa kretanjima na tržištu. Rezultat je sniženje kamatnih stopa objašnjava Zaimović.

Pobjeda: I pored određenog pada procjene privrede i građana govore da su one i dalje visoke?

Zaimović: Pitanje visine kamatnih stopaje veoma aktuelno u proteklih nekoliko godina. Pored problema loših kredita, to je tema koja najviše zanima javnost u Crnoj Gori, kada je u pitanju poslovanje banaka. Ta dva fenomena su veoma povezana i njihovo kretanje pokazuje značajnu korelaciju. Smanjenje stope NPL-a koje je prisutno u proteklom periodu prouzrokuje i smanjenje kamatnih stopa. Na visinu kamatnih stopa utiču i drugi faktori kao što su privredna kretanja u Crnoj Gori i okruženju, politika Evropske Centralne banke, kao i konkurencija na bankarskom tržištu Crne Gore. Kao rezultat svih tih faktora imamo evidentan pad kamatnih stopa iz godine u godinu. Prateći izvještaje Centralne banke, koja redovno objavljuje visinu kamatnih stopa, može se steći utisak o blagom smanjenju. Utisak većine bankara, što potvrđuju i pokazatelji iz bilansa banaka, je da je smanjenje kamatnih stopa znatno veće nego što izgleda na prvi pogled. To se naročito odnosi na novoodobrene kredite. Pretpostavljam da razlog leži i dijelom u metodologiji izvještavanja Centralne banke Crne Gore, za koju smatram da se može još unaprijediti, kako bi izvještaji preciznije odslikavali stanje na bankarskom tržištu.

Pobjeda: Koliko planirate plasirati ove godine u kredite?

Zaimović: Prethodnih nekoliko godina smo značajno ojačali naš kreditni portfolio, rastući godišnje i do 30 odsto. Ove godine ćemo se potruditi da maksimalno iskoristimo mogućnost nastavka tog trenda, pritom vodeći računa o kapitalnoj adekvatnosti, kako bi smo u svakom trenutku bili usklađeni sa standardima koje propisuje Centralna banka. Jedan od ciljeva nam je i da optimizujemo strukturu našeg portfolija, kako bi smo izašli u susret što većem broju klijenata, koji se konstantno povećavaju.

Pobjeda: Planirate li nove usluge?

Zaimović: Hipotekarna banka je već prepoznata kao banka koja nudi inovativne i konkurentne proizvode, prvenstveno u poslovanju sa građanima. Nedavno smo lansirali XL Kreditni paket koji je jako dobro prihvaćen na tržištu i dizajniran je tako da obuhvati najbitnije i najšešće potrebe naših klijenata. Uskoro planiramo i osvježavanje još jednog proizvoda super senior, kredit za penzionere. Planiramo da tokom ovog kvartala predstavimo tržištu i jednu jedinstvenu uslugu u segmentu Premium bankarstva. Intenzivno pratimo svetske trendove modernog bankarstva i analiziramo koje bi to usluge bile od najveće koristi za naše klijente.

Pobjeda: Ima li Hipotekarna banka teško naplativih kredita?

Zaimović: Kao rezultat pažljivog donošenja odluka prilikom odobravanja kredita u prethodnom periodu Hipotekarna banka spada u red banaka sa najmanjim NPL pokazateljem, tako da nemamo značajnijih problema sa naplatom kredita. Kao ilustraciju tog stanja možemo istaći da je procenat kredita sa kašnjenjem preko 90 dana na kraju marta ove godine bio ispod dva odsto.

Pobjeda: Često se čuje da je prevelika konkurencija u bankarskom sektoru. Dijelite li to mišljenje?

Zaimović: Interes je građana, privrede i društva u cjelini, postojanje izražene konkurencije u svim oblastima. Takav ambijent sve aktere na tržištu motiviše da kontinuirano povećavaju kvalitet usluge. Pored ovoga je važno da svi učesnici poštuju principe adekvatne korporativne kulture i poslovnu logiku, kako bi utakmica bila fer i na opštu korist svih.

Ne očekuju se promjene cijena nekretnina

Pobjeda: Očekujete li promjene cijena nekretnina u ovoj godini?

Zaimović: U ovoj godini ne očekujem značajnije promjene u odnosu na aktuelne cijene nekretnina. Aktivnost banaka kroz finansiranje stambenih kredita i povećanje zainteresovanosti kupaca sa zapadnoevropskih tržišta doprinosi blagom porastu tražnje, dok sa druge strane smanjena zainteresovanost klijenata sa tržišta Rusije vodi ka smanjenju tražnje, što će vjerovatno voditi neutralisanju oba efekta.

Preuzeli nekretnine vrijedne 1,1 milion eura

Pobjeda: Kolika je vrijednost preuzetih nekretnina na ime nevraćenih kredita?

Zaimović: Nijesmo imali velikih problema sa naplatom kredita. Podatak koji to dodatno ilustruje govori da smo u prethodnim godinama na ime stečene aktive u našim bilansima knjižili 650.000 eura. Procijenjena vrijednost nekretnina koje je banka stekla preuzimanjem od klijenata iznosi oko 1,1 miliona eura.

Moguće ukrupnjavanje banaka

Pobjeda: Očekujete li ukrupnjavanje pojedinih banaka na tržištu?

Zaimović: Zbog pojačane konkurencije na bankarskom tržištu, što za uticaj ima i sniženje prihoda banaka zbog pada kamatnih stopa, moguće je očekivati i određeno kvalitativno strukturiranje sektora. U tom kontekstu je moguće očekivati i određeno ukrupnjavanje bankarskog sektora, kroz preuzimanje ili spajanje manjih banaka. Crnogorski bankarski sektor je u prošloj i ovoj godini obogaćen ulaskom novih banaka na naše tržište. Dio razloga leži i u očekivanom trendu nastavka investicionog ciklusa u Crnoj Gori, kao i u skoro izvjesnom ulasku u NATO savez i nastavku na putu evropskih integracija. Aktuelni razvojni projekti, pored prestižnih investicija u oblasti turizma, takođe povećavaju atraktivnost Crne Gore za strana ulaganja.

Izvor: Pobjeda

Check Also

MMF snižava prognozirani rast, sve izvjesnija globalna recesija u 2023.

Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgijeva rekla je da je situacija u kojoj se …

2 KOMENTARI

  1. Ovo jeste banka koja je medju rijetkima da ulaze u klijentsku bazu, ali veliki priliv klijenata na malu kapitalnu osnovu cini stanje primjetno rizicnijim. Ali, konacno savjet da se vec arhaicni Excel sistem izvjestavanja nametnut od Amera prema regulatoru treba znacajno unaprijediti, bar do html inputa i vece usaglasenosti i uporedivosti.

  2. Ali previse politicnosti oko pretjeranog licenciranja regualtora koje nije pojacalo konkurentnost a jeste uspavalo ukupnu bankarsku rukovodecu scenu.

Leave a Reply to Mila K Cancel reply

Your email address will not be published.