Evropa ne da Kini status tržišne ekonomije

Članovi Evropskog parlamenta glasali su u četvrtak protiv davanja statusa tržišne ekonomije (MES) Kini. To se vidi kao važan signal da EU neće Kini odobriti status tržišne ekonomije sve dok ova zemlja ne ispuni svoje WTO obaveze.

U rezoluciji izglasanoj sa 546 glasova za i 28 protiv navodi se da sve dok Kina ne ispuni pet kriterija EU-a za status tržišne ekonomije, izvoz u EU mora biti tretiran na “nestandardan” način.  Ova nestandardna metodologija, za upotrebu u anti-dampingu i anti-subvencijskim istragama, treba procijeniti da li su kineski troškovi i cijene tržišno zasnovani tako da se osigura jednako konkurentsko polje za industriju u EU i odbranu radnih mjesta u EU, dodaje se.

Međutim, EU parlamentarci smatraju da EU mora pronaći način da se to uradi poštujući međunarodne obaveze u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), i, posebni kineski WTO pristupni protokol, koji predviđa promjene kako Kina treba treba da bude tretirana nakon 11 decembra 2016.

Poslanici pozivaju Evropsku komisiju da istupi sa predlogom za uspostavljanje ravnoteže između ovih zahtjeva.

Kineski uticaj na industriju u EU

Industrijski i trgovački sindikati i druge interesne grupe su bili zabrinuti za moguće posljedice za radna mjesta, okoliš i ekonomski rast u EU. Smatraju da višak proizvodnih kapaciteta u Kini i kresanje izvoznih cijena rezultiraju jakim socijalnim, ekonomskim i posljedicama po prirodnu sredinu, posebno u sektoru čelika EU.

U rezoluciji EU parlamenta se ističe da se 56 od 73 sadašnjih antidampinških mjera EU odnosi na uvoz iz Kine.  Ipak, kineska važnost kao drugog najvećeg trgovinskog partnera EU-a nije zanemarena. Sa dnevnim tokovima većim od 1 milijarde eura, kinesko tržište je glavni motor profitabilnosti za niz EU industrija i brendova.

Parlament traži od Komisije da u koordinaciji sa drugim glavnim trgovinskim partnerima dođe do zajedničkog tumačenje WTO zakona. Oni također pozivaju da se iskoriste predstojeći G7 i G20 samit, kao i EU-Kina samit, da se nađe WTO-kompatibilan odgovor.

Reforma antidampinškog zakona EU

Kao dio rezulucije, parlamentarci su naglasili “neposrednu potrebu” za opštu reformu instrumenata za zaštitu trgovine EU-a, i pozvali Vijeće na deblokadu paketa prijedloga za njihovu modernizaciju za koji je Parlament glasao 2014. godine.

Indikator

Check Also

Za rekonstrukciju puta od Kolašina do Mateševa stigla jedna ponuda

Na tender za rekonstrukciju puta od Kolašina do Mateševa stigla je jedna ponuda i u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.