Kamate na novoodobrene kredite rasle u februaru, padaju samo kamate na štednju

Razlika između aktivnih, odnosno kamata na ukupno odobrene kredite i pasivnih kamatnih stopa, odnosno kamata na štednju u februaru je iznosila 7,26 procentnih poena, podaci su Centralne banke.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamata je, kako je navedsno u Biltenu CBCG, na sličnom nivou, kao u januaru, kada je ta razlika iznosila 7,25 procentnih poena, dok je ta razlika niža u odnosu na uporedni period prošle godine (7,44 procentna poena).

Prosječna ponderisana pasivna efektivna kamatna stopa iznosila je 1,16 odsto i u odnosu na januar niža je za 0,06 procentnih poena, dok je na godišnjem nivou zabilježila pad od 0,56 procentnih posna. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na depozite fizičkih lica iznosila je 1,53 odsto, i u odnosu na prethodni mjesec niža je za 0,06 procentnih poena, a u odnosu na isti mjesec prošle godine manja je za 0,58 procentnih poena.

Istovremeno prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na depozite pravnih lica iznosila je 0,71 odsto i smanjena je u odnosu na prethodni mjesec za 0,06 procentnih posna, a bilježi pad i u odnosu na uporedni period za 0,49 procentnih poena.

U istom periodu prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na novoodobrene kredite u februaru iznosila je 7,40 odsto, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa, u koju su uračunati svi troškovi kredita iznosila 8,63 odsto. Na mjesečnom nivou, i nominalna i efektivna kamatna stopa su zabilježile rast od 0,46 procentnih poena i 0,87 procentnih poena respektivno, dok na godišnjem nivou bilježe pad od 1,06, 1,11 procentnih poena.

Prosječna efektivna kamata 8.42 odsto

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite u februaru je iznosila 7,59 odsto, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila 8,42 odsto.

Dan

Check Also

Prosječna zarada u junu 530 eura

Prosječna zarada (bruto) u junu u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna …

One comment

  1. ups, jer ovo potvrda stavova viceguvernera prije praznika?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *