Telekom: Očekivano smanjenje prihoda i profitabilnosti

U prvom kvartalu 2016. godine Crnogorski Telekom je bio suočen sa smanjenjem prihoda i profitabilnosti u poređenju sa prethodnom godinom, što je bilo u skladu sa očekivanjima, navodi se u saopštenju te kompanije. Ostvareni su prihodi u iznosu od 21,5 miliona eura. U poređenju sa prvim kvartalom prošle godine, prihodi su pali 1.2 miliona eura ili pet odsto. Ukupni prihodi od usluga, maloprodajnih i veleprodajnih, smanjeni su za 1.5 miliona eura ili 7 odsto, usljed regulacije i smanjenja prihoda u mobilnom segmentu poslovanja.

Pad prihoda od usluga je djelimično kompenzovan povećanjem prihoda od prodaje uređaja.Smanjenje troškova i mjere efikasnosti su djelimično kompenzovale niže prihode pa je zarada prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), prije posebnih uticaja bila 0.6 miliona eura ili 8 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne godine. U prva tri mjeseca 2016. neto profit je iznosio 2.6 miliona eura, što je 0.9 miliona eura manje nego prošle godine u istom periodu.

Iako su pritisci regulacije kao i ostali izazovi sa kojima smo se suočavali u posljednjem periodu značajno uticali na nas, poslovni rezultati za prvi kvartal 2016. su bili solidni i u skladu sa našim očekivanjima. Sa zadovoljstvom možemo da najavimo da ćemo nastaviti sa modernizacijom mreže i daljim ulaganjima u nove tehnologije, što je potvrđeno sporazumom postpisanim prije nekoliko dana sa kompanijom Erikson Nikola Tesla za naredne tri godine. Naš inovativni pristup i konstantna ulaganja teže stvaranju najboljeg korisničkog iskustva, što predstavlja naš osnovni cilj”, rekao je izvršni direktor Crnogorskog Telekoma Rudiger Šulca.

Porast pokrivenosti optičkom mrežom i veći broja korisnika

Optička mreža je sada dostupna u više od 45 hiljada domaćinstava, što čini 23% od svih domaćinstava u Crnoj Gori. Broj korisnika koji koristi našu optičku mrežu je porastao 14% u poređenju sa prethodnom godinom i iznosi 11,600.

Usluge mobilnog interneta bilježe rast, ukupna SIM baza stabilna

Broj korisnika mobilnog interneta se značajno povećao (10 odsto) u odnosu na prošlu godinu i iznosi 127 hiljada.

Na kraju prvog kvartala 2016. godine korisnici Crnogorskog Telekoma su koristili 334 hiljade SIM kartica, što je 5 hiljada ili dva odsto više u poređenju sa prethodnom godinom. Baza postpejd SIM kartica se uvećala za 17 hiljada ili 12 odsto dok se baza pripejd kartica smanjila za 12 hiljada ili 7 odsto Crnogorski Telekom je ostao lider na tržištu u postpejd segmentu.

Veoma smo zadovoljni činjenicom da smo u prvom kvartalu 2016. potvrdili naše tehnološko liderstvo i najbolje rezultate na mjerenjima kvaliteta govornog servisa i prenosa podataka u mobilnoj mreži, koje je sproveo EKIP. Trend sve većeg broja korisnika mobilnog interneta potvrđuje našu posvećenost daljem širenju 4G mreže i čuvanju liderske pozicije u ovom segmentu. Pored toga, nastavićemo da ulažemo u našu optičku mrežu koja je trenutno dostupna u više od 45 hiljada domaćinstava. Prvi kvartal 2016. je bio u znaku nove linije proizvoda – Magenta 1, naprednog, potpuno integrisanog servisa koji je zasnovan na inovacijama, kompetentnosti i jednostavnosti, i koji našim korisnicima pruža više.To nije sve, jer ćemo u godini kada slavimo 10 godišnjicu “T” brenda u Crnoj Gori predstaviti još mnogo inovativnih proizvoda, kako bi naši korisnici bili zadovoljniji i kako bi im omogućili najbolje korisničko iskustvo ”, zaključio je Šulc.

U isto vrijeme, Odbor direktora Crnogorskog Telekoma je na sjednici održanoj 25.04.2016. godine dao predlog Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma da pored neto profita za 2015. godinu opredijeli i dio neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, te akcionarima koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2015. godinu i dijela neraspoređene dobiti posjeduju akcije Crnogorskog Telekoma, isplati dividendu u iznosu od 19.2 miliona eura.

Check Also

Telenor: Platite račun online i bez provizije

Telenor je svojim postpejd korisnicima omogućio da svoje račune plate online i bez provizije, putem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *