Jugopetrol u gubitku 545.000 eura

Naftna kompanija Jugopetrol završila je prvi kvartal ove godine sa gubitkom od 545,84 hiljade eura, za razliku od istog prošlogodišnjeg perioda kada je zabilježila dobit od 54,45 hiljada eura.Poslovni prihodi preduzeća su, prema izvještaju objavljenom na sajtu Montenegroberze, smanjeni 28,8 odsto na 17,78 miliona, a rashodi 26 odsto na 18,25 miliona eura. Najveći dio rashoda, odnosno 14,9 miliona, odnosi se na nabavnu vrijednost prodate robe.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 837,52 hiljade, amortizacije i rezervisanja 611,04 hiljade, a materijala 129,52 hiljade eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 1,77 miliona eura.

Ukupna aktiva Jugopetrola, preduzeća koje se bavi trgovinom naftom i naftnim derivatima, na kraju marta iznosila je 99,87 miliona eura i bila je 2,1 odsto manja nego u uporednom periodu.

Neraspoređena dobit kompanije iznosi 13,78 miliona, dugoročna rezervisanja i obaveze 444,92 hiljade, a kratkoročna 9,43 miliona eura.

Odložene poreske obaveze su iznosile 58,3 hiljade eura.

Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine grčki Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kompanije.

Iza HB-Zbirnog kastodi računa 1 sakriven je vlasnik 9,44 odsto, dok fondu Trend pripada 5,91 odsto. Iza NM-Zbirnog kastodi računa 8 sakriven je vlasnik oko četiri odsto akcija, dok je iza EK-Zbirnog kastodi računa 1 sakriveno 3,14 odsto akcija.

Radoslavu Tomiću iz Beograda pripada 1,55 odsto akcija, dok je iza CK-Zbirnog kastodi računa 1 sakriven vlasnik 1,36 odsto akcija.

Ostali vlasnici imaju udio ispod jedan odsto.

Akcionari Jugopetrola su kraju 2014. godine odobrili promjenu sjedišta kompanije iz Kotora u Podgoricu.

Check Also

Dobre navike koje vode do značajnih ušteda

„Ne mogu sada da mijenjam stil života“, „Toliko brige oko sitnica stvara mi pritisak“, „Sve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *