U odboru direktora EPCG Srđan Kovačević. Članovi Hrapović, Čanović…

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore EPCG u novom sazivu za predsjednika je izabran Srđan Kovačević

Takođe je održana i vanredna skupština akcionara, koja je razriješila prethodne i imenovala nove članove Odbora direktora pomenutog Kovačevića, Ranka Milovića, Miodraga Čanovića, Kenana Hrapovića, Andreu Krenu, Frančeska Bečelija i Orestea Bramantija.

Na sjednici je donijeta i odluka o spremnosti izdavanja korporativne garancije društva EPCG AD Nikšić u korist finasijera projekta izgradnje bloka II TE Pljevlja.

Skupština akcionara je potvrdila spremnost Društva da izda neopozivu i bezuslovnu korporativnu garanciju za puni iznos i za ukupan period finansiranja projekta izgradnje bloka termoelektrane u korist finansijera projekta odnosno Češke Eksportne Banke, Korporacija za izvozne garancije i osiguranja i Komercijalne banke i/ili drugoj banci ili finansijskoj instituciji koja bude odabrana za finansiranje Projekta.

Korporativna garancija važi ukoliko finalna transakciona dokumentacija bude ispregovarana izmedju Društva i Finansijera i ukoliko finalna investiciona odluka u vezi odobrenja i realizacije Projekta bude donijeta od strane Skupštine akcionara. U međuvremenu potrebno je da se potpiše i da stupi na snagu novi Akcionarski sporazum između države Crne Gore i kompanije A2A“, kazali su u EPCG.

Skupština je ovlastila projektni Radni tim i menadžment kompanije da usaglase parametre kreditnog angažmana o kojima će se, nakon potvrde Odbora direktora, izjasniti akcionari Društva.

Prethodno je Skupština akcionara obaviještena da je Odbor direktora, na prijedlog menadžmenta, donio odluku o povlačenju iz tačaka dnevnog reda odluke koje se odnose na osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću Crnogorski elektrodistributivni sistem Podgorica CEDIS.

Menadžmet drustva će u što kraćem roku, sa Upravljačkim komitetom, ukloniti formalne nedostatke iz materijala te će isti dostaviti Odboru i Skupštini akcionara Kompanije na konačno utvrđivanje i usvajanje“, poručuju u EPCG.

CdM

Check Also

Grupa milionera traži da im se uvećaju porezi zbog krize izazvane pandemijom

Grupa od 83 milionera zatražila je uvođenje većih poreza za najbogatije i to “odmah” i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *