KAP: Rusi ne priznaju dug za struju i kredit

Sedam pripremnih ročišta po tužbama En plus grupe protiv povjerilaca KAP-a odloženo je za kraj juna, kako bi sutkinja Senada Hasanagić odlučila o prijedlogu tuženih o aktorskoj kauciji kojom bi se En plus obavezao da položi novac za parnične troškove.

En plus grupa traži da sud utvrdi da potraživanja Ministarstva finansija, Uprave carine, Elektroprivrede, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Crnogorskog operatera tržišta električne energije, Montenegrobonusa i NLB interfinans AG iz Ciriha, koja su priznata u stečajnom postupku, nijesu osnovana.

Svi tuženi su podnijeli zahtjev za aktorsku kauciju jer, kako kažu, Crna Gora nema potpisane sporazume sa Kanalskim ostrvima, gdje je sjedište ove kompanije. Advokat Montenegrobonusa Vido Đakonović je predložio da En plus položi deset hiljada eura. Zastupnik En plus grupe Andrej Jelenković tvrdi da je imovina ove kompanije u Crnoj gori 43 miliona eura potraživanja prema KAP-u, da su Kanalska ostrva sastavni dio Ujedinjenog Kraljevstva, koje je potpisnik Haške konvencije, te da je prijedlog za određivanje aktorske kaucije neosnovan.

En plus grupi, koja je gazdovala Kombinatom prije Uniproma, priznato je potraživanje od 43,4 miliona eura. Preostala četiri najveća povjerioca KAP-a su Ministarstvo finansija koje potražuje 148,1 milion eura, od čega En plus osporava dva miliona, CEAC 50 miliona, EPCG 44,9 miliona i VTB banka 25,8 miliona eura.
Ugovor KAP-a i Uniproma ostaje

Sutkinja Borjanka Zogović odbila je tužbeni zahtjev CEAC-a, kojim je traženo da se ugovor i aneks ugovora o poslovno tehničkoj saradnji kojim je Uniprom preuzeo rukovođenje KAP-om proglasi ništavim.

Bez pravnog značaja su navodi tužioca da drugotuženi nije isplatio kupoprodajnu cijenu, jer to nije razlog ništavosti ugovora. Takođe su bez pravnog značaja navodi tužioca da se radi o nezakonitom postupanju stečajnog upravnika – kaže se, između ostalog, u prvostepenoj presudi Privrednog suda.

Stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić je u junu 2014. godine prodao KAP Unipromu za 28 miliona eura.

Pobjeda

Check Also

Prof. dr Maurizio Dallocchio, Univerzitet Bocconi: Investitori mogu diverzifikovati svoj portfolio ulaganjima u CG

„Investitori koji razmišljaju o diverzifikaciji svog portfolija mogu naći dobro poslovno okruženje u Crnoj Gori. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.