Nedjeljna škola Montenegroberze: Kastodi banke

Naš predmet izučavanja ove nedjelje su kastodi banke i kastodi poslovi. Kastodi banka (http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=876) je, najkraće rečeno, banka koja obavlja poslove vođenja računa hartija od vrijednosti za račun klijenta i postupa po nalogu klijenta.

Pojednostavljeno, banka se pojavljuje na tržištu kao vlasnik hartija od vrijednosti koje trguje klijent banke, dok u svojim knjigama ove hartije vodi u ime i za račun klijenta.

Kastodi poslove u Crnoj Gori mogu obavljati banke sa sjedištem u Republici koje su dobile odobrenje Centralne banke Crne Gore, u skladu sa zakonom, a dozvolu za obavljanje kastodi poslova, kastodi banci izdaje Komisija za hartije od vrijednosti, ukoliko ta banka ima poseban organizacioni dio koji se bavi isključivo kastodi poslovima.

Klijenti kastodi banaka obično su investicioni i dobrovoljni penzioni fondovi, ali i ostale finansijske institucije, kao i fizička lica koja se bave investiranjem. Ukoliko investitor želi da trgovinu hartijama od vrijednosti obavlja preko kastodi banke, potrebno je da sa kastodi bankom potpiše Ugovor o kastodi poslovima nad hartijama od vrijednosti. Kastodi banka je dužna da ima dovoljan broj zaposlenih odgovarajuće struke i iskustva, kako bi mogla da obavlja kastodi poslove, od čega obavezno mora imati zaposleno na neodređeno lice koje posjeduje dozvolu za obavljanje poslova brokera, dilera ili investcionog menadžera investicionog ili penzionog fonda.

Kastodi poslovi definisani su Pravilima o obavljanju kastodi poslova, koja datiraju iz 2007. godine. Ovim pravilima, definisano je da kastodi banka, za račun svog klijenta, obavlja sljedeće poslove:

  • otvara i vodi račune hartija od vrijednosti kod CDA u ime i za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata (vlasnički račun klijenta);
  • otvara i vodi račune hartija od vrijednosti kod CDA u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata, odnosno u ime svojih klijenata koji nijesu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun);
  • izvršava naloge za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i stara se o prenosu prava iz tih hartija;
  • naplaćuje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i stara se o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti;
  • obavještava akcionare o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupa ih na tim skupštinama, po ovlašćenju;
  • po ovlašćenju klijenta stara se o izvršavanju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac;
  • obavlja i druge poslove utvrđene ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke.

Kastodi račun se definiše kao račun hartija od vrijednosti koji u sistemu Centralnog registra za svoje klijente otvara i vodi kastodi banka i preko kojeg se vrši obračun, kliring i saldiranje poslova zaključenih na berzi. Procesom kliringa i saldiranja, kao vlasnik hartija od vrijednosti kojima se trguje preko kastodi banke, pojavljuje se upravo kastodi račun, a ne fizičko lice ili institucija koja je trgovala određene hartije od vrijednosti. Ta zaštita identiteta se, između ostalog, ističe kao jedna od prednosti kastodi banaka. Svakako, najveća prednost je u tome što investitor brigu o svojim hartijama od vrijednosti „prepušta“ stručnijim licima, što predstavlja značajan signal za razvoj tržišta kapitala, a dolazi i do povećanja povjerenja inostranih investitora, kojima je ovo možda i najsigurniji način investiranja na našem tržištu, u opravdanost ulaganja u Crnoj Gori.

 

Check Also

U junu u blokadi bilo 18,52 hiljade preduzeća

U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju juna u blokadi bilo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *