EPCG: Distrubucija će funkcionisati kao zasebno preduzeće

Funkcionalna cjelina (FC) Distribucija trebalo bi da od 1. maja funkcioniše kao zasebno društvo sa ograničenom odgovornošću pod imenom Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), nakon što odluku o njenom osnivanju verifikuje vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG).Izvršni rukovodilac FC Distribucija Zoran Đukanović kazao je da CEDIS ima sve preduslove da bude uspješna kompanija, što će umnogome zavisiti od odnosa svih radnika i predstavnika menadžmenta, prema povjerenim obavezama i radnim zadacima.

Odbor direktora EPCG je 17. marta utvrdio predlog Odluke o osnivanju CEDIS-a, koju bi 27. aprila trebalo da usvoji i verifikuje vanredna Skupština akcionara EPCG.

U toku su aktivnosti na odvajanju koje su pravne, ekonomske i tehničke prirode. Uz sve to, stvaraju se uslovi da Operator distributivnog sistema, počev od kraja aprila, svoju funkciju obavlja u punom kapacitetu i u skladu sa evropskim direktivama. To je i bio glavni razlog za odvajanje, definisan Zakonom o energetici”, rekao je Đukanović listu Elektroprivreda.

On je naveo da je veći dio pretpostavki već stvoren, ali će jedan dio nastajati i u samom procesu formiranja novog društva. Naime, određene uloge prenijeće matična kompanija na novoformirano društvo. S obzirom na to da se formira nezavisno preduzeće, nova kompanija će, u punom kapacitetu, imati i upravljačku funkciju.

Na taj način će se glavni zahtjev operatora distributivnog sistema ispoštovati, odnosno, sve odluke u vezi sa distributivnim sistemom donosiće se u CEDIS-u”, objasnio je Đukanović.

Novo društvo, kako je dodao, ostaje u vlasništvu EPCG, njegov osnivač je Odbor direktora Elektroprivrede.

Mi nećemo imati Skupštinu akcionara, ali ćemo donositi najveći dio odluka. Nabavke se vraćaju Distribuciji, a još se razgovara oko IT-a. Vidjećemo šta je najpraktičnije, ne mora se odvajati po svaku cijenu nešto što je, po prirodi stvari, efikasnije da ostane zajedno. U svakom slučaju, mi smo zaokružili Distribuciju”, rekao je Đukanović.

Sve važne odluke i sve što podrazumijeva ovlašćenje direktora EPCG, biće u domenu ovlašćenja direktora Distribucije.

Formiraće se Odbor direktora od pet članova koji će se baviti isključivo Distribucijom, menadžment će se baviti isključivo Distribucijom. Firma će dobiti mnogo na organizaciji i efikasnosti, jer se neće gubiti vrijeme na nepotrebnu administraciju.

 

Check Also

Ovo su mentalne vještine koje su neophodne da budete lider

Kako biste bili dobar lider nije bitno samo dobro ynati posao, bitne su i neke …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *